Studenten onderzoeken voor Lek en IJssel Stroom energietransitie De Copen

Studenten onderzoeken voor Lek en IJssel Stroom energietransitie De Copen

Studentenproject IJsselstroom

Vier studenten van de Universiteit Utrecht onderzochten in opdracht van de Energiecoöperatie Lek en IJssel Stroom de mogelijkheden voor hernieuwbare energie van bedrijvenpark De Copen. Hun inzet heeft de coöperatie behoed voor overhaaste beslissingen, zegt voorzitter Dick Nederend. “Wij hebben van het onderzoek vooral geleerd dat er nog veel werk aan de winkel is om de energietransitie in De Copen te laten slagen.”

Vier maanden geleden stond in deze nieuwsbrief en op de website van Energie van Utrecht een oproep: zijn er energiecoöperaties die een team studenten aan het werk willen zetten voor een lokale onderzoeksvraag? Coöperatie Lek en IJssel Stroom greep dit aanbod aan om de duurzame mogelijkheden voor het bedrijventerrein De Copen in kaart te laten brengen. “Wij hebben eerder de footprint van de gemeente Lopik door studenten van de Hogeschool van Utrecht laten berekenen”, blikt Dick Nederend terug. “Dat is ons goed bevallen. Daarom leek het ons een goed idee om nu een onderzoeksopdracht voor de studenten van de UU te formuleren.

Scenario’s

Een internationaal team studenten uit Finland, Italië, Duitsland en Nederland pakte de opdracht op en werkte verschillende scenario’s uit. Dick: “Er zijn 105 bedrijven op het terrein aanwezig. De studenten hebben onderzocht wat hun energievraag is. Vervolgens hebben ze berekend hoeveel zon-op-dak en windenergie er nodig is om aan deze vraag te voldoen.”
In totaal is er ruim 203.000 m2 dak beschikbaar op het bedrijventerrein. In de scenario’s hebben de studenten de energieopbrengst bij 25%, 40% en 80% bedekking met zonnepanelen berekend. Ook staan er drie windmolens van 2 megawatt op deze locatie die Lek en IJssel Stroom in samenwerking met Eneco wil vernieuwen. In het rapport geven de studenten inzicht in de mogelijkheden voor hernieuwbare energie als deze worden vervangen door twee turbines van 6,2 megawatt versus vier turbines van 3,6 megawatt.

Smart grid

“De infrastructuur van het netwerk is nu niet toereikend”, concludeert Dick uit de onderzoeksresultaten. “De studenten hebben wel aangegeven dat als het lukt om alle energie lokaal op te wekken, te verbruiken en eventueel op te slaan, de zogenoemde Smart grid, De Copen energieneutraal kan worden.”

Zeker zo leerzaam vindt de voorzitter van Lek en IJssel Stroom de resultaten van het onderzoek onder alle stakeholders van het bedrijvenpark. “Het onderzoek is multidisciplinair”, legt hij uit. “Dit betekent dat de studenten zowel de technische als sociale aspecten onderzoeken. Uit de enquête bleek dat heel veel ondernemers nog niet staan te springen om mee te doen. Voor veel van hen is de energietransitie nog een ver-van-mijn-bed-show. In deze tijd vinden zij het overeind houden van hun bedrijf belangrijker.”

Begeleiding

De onderzoeksresultaten zijn de tijd die in de begeleiding van de studenten is gestoken dubbel en dwars waard, is zijn vervolg. Dick heeft samen met nog een  bestuurslid, een inhoudelijk expert  en mensen van de ondernemersvereniging van De Copen de studenten op weg geholpen. “Vanuit de universiteit was de begeleiding door Paul Schot en Elena Fumagalli goed en wij hebben er veel van geleerd. Wij weten nu wat technisch mogelijk is, maar vooral dat wij met alle stakeholders in gesprek moeten. Onze volgende stap is dan ook dat wij samen met de gemeente Lopik en ondernemersvereniging De Copen met een presentatie aan alle ondernemers laten zien wat wij graag willen, waarom dit zo belangrijk is en wat de mogelijkheden daarvoor zijn.”

Op de foto van links naar rechts: Arie Hobbel (inhoudelijk expert), John Baars (eigenaar van het pand) Dick Nederend (voorzitter Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom), Drees Brunt (bestuurslid Energie Coöperatie Lek en IJssel Stroom) en student UU Marinus Oertel bekijken op het dak de mogelijkheden voor zonnepanelen.

Geplaatst in

Laat een reactie achter