Zon- en Wind op Land

Energie van Utrecht ondersteunt energiecoöperaties en energie-initiatieven bij het realiseren van zon- en wind op land projecten in de provincie Utrecht.

Energie Samen heeft samen met het ministerie van EZK, InvestNL en het Groenfonds het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties opgezet. Met het Ontwikkelfonds wordt een deel van de aanloopkosten voor coöperatieve lokale duurzame energieprojecten; wind- en (grotere) zonprojecten, voorgefinancierd. Het gaat specifiek om de kosten die je maakt in de (risicovolle) voorfase van je project, wanneer je nog niet weet of het project doorgaat. Het is mogelijk om financiering vanuit het Ontwikkelfonds aan te vragen gedurende de verschillende fasen van een project, dus niet alleen aan het begin.

Na realisatie van het project kan gebruik gemaakt worden van de SCE en SDE++-regelingen. Dit zijn subsidieregelingen van de overheid voor dit soort projecten.  Deze subsidies kunnen tijdens de projectontwikkeling aangevraagd worden.

Energie van Utrecht biedt op verschillende aspecten ondersteuning, pakt een adviserende rol of levert expertise wanneer energiecoöperaties hier behoefte aan hebben. Voor zon- en wind projecten op land levert Energie van Utrecht de volgende diensten.

Haalbaarheid en locatie

 • Ondersteuning bij het opstellen van ‘kansenkaarten’ met zoekgebieden voor wind- en zonneprojecten
 • (Doen) uitvoeren van haalbaarheidsstudies
 • Ondersteuning bij contact met grondeigenaren en verwerving van grondposities
 • Ondersteuning bij onderhandelingen met een projectontwikkelaar
 • Advies bij netaansluiting

Financiering, regelingen en aanbesteding

 • Hulp bij de financiering van de ontwikkelfase
 • Ondersteuning bij werven van deelnemers en fondsen
 • Hulp bij aanbestedingen en wettelijke regelingen
 • Begroting en businesscase

Netwerk

 • Openen van deuren bij provincie, overheden en EU
 • Regionale politieke lobby

Menskracht en expertise

 • Leveren van projectleiders bij de ontwikkeling van zonneparken en windprojecten
 • Deskundig advies op financieel, technisch, landschappelijk of juridisch gebied
 • Ondersteuning bij duurzame warmteprojecten
 • Kennis en ervaringen delen
 • Advies bij de organisatiestructuur van lokale coöperaties

Betrokkenheid, participatie en communicatie

 • Inrichten van een gebiedsproces en een participatieplan
 • Omgevingsmanagement en stakeholdermanagement
 • Communicatieplan, heldere communicatie met omwonenden