Zon- en Wind op Land

Energie van Utrecht ondersteunt energiecoöperaties en energie-initiatieven bij het realiseren van zon- en wind op land projecten in de provincie Utrecht.

Energie Samen heeft samen met het ministerie van EZK, InvestNL en het Groenfonds het Ontwikkelfonds voor energiecoöperaties opgezet. Met het Ontwikkelfonds wordt een deel van de aanloopkosten voor coöperatieve lokale duurzame energieprojecten; wind- en (grotere) zonprojecten, voorgefinancierd. Het gaat specifiek om de kosten die je maakt in de (risicovolle) ontwikkelfase van je project, wanneer je nog niet weet of het project doorgaat. Het is mogelijk om financiering vanuit het Ontwikkelfonds aan te vragen gedurende de verschillende fasen van een project, dus niet alleen aan het begin.

Na realisatie van het project kan gebruik gemaakt worden van de SCE en/of SDE++-regelingen. Dit zijn subsidieregelingen van de overheid voor dit soort projecten.  Deze subsidies kunnen tijdens de projectontwikkeling aangevraagd worden.

Energie van Utrecht biedt op verschillende aspecten ondersteuning, pakt een adviserende rol of levert expertise wanneer energiecoöperaties hier behoefte aan hebben. Voor zon- en wind projecten op land levert Energie van Utrecht de volgende diensten.

Projectontwikkeldiensten

 • Opzet van eerste globale haalbaarheidsstudies tot en met bankable business cases
 • Ondersteuning bij contact met grondeigenaren en verwerving van grondposities
 • Ondersteuning bij onderhandelingen met een projectontwikkelaar
 • Advies bij netaansluiting
 • Hulp bij de financiering van de ontwikkelfase
 • Ondersteuning bij werven van kapitaal bij deelnemers en aanvraag Ontwikkelfonds
 • Deskundig advies op landschappelijk of juridisch gebied
 • Inrichten van een gebiedsproces en een participatieplan
 • Omgevingsmanagement en stakeholdermanagement
 • Communicatieplan, heldere communicatie met omwonenden

Lobby en netwerk

 • Openen van deuren bij provincie, overheden en EU
 • Regionale politieke lobby

Recente referentieprojecten:

 • Energie Coöperatie Bunnik (ECB): ontwikkeling zonnepark A12 Bunnik
 • EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC): financiële participatie zonneveld Wijkerbroek
 • Solar Parkings: opzetten van 10 solar carports in de provincie Utrecht

Verder kunnen lokale energiecoöperaties gebruik maken van de kenniscollectie van de Energie Samen Academie.

Meer info en contact:

Sophie Schut via: info@energievanutrecht.nl