Advisering aan gemeenten

Beleidsadvies voor zon- en windprojecten:

In toenemende mate zien gemeenten het belang van een lokale energiecoöperatie. Zij kunnen 100% lokaal eigendom van duurzame energieprojecten waarmaken op een manier die goed is voor de omgeving. De zeggenschap over de lokale inpassing en opbrengsten is lokaal. Daarmee kan de energietransitie eerlijker, democratischer en sneller plaatsvinden. In het Klimaatakkoord heeft lokaal eigendom van zon- en wind-op-land een belangrijke positie gekregen. Echter, pas na het vastleggen van doelstellingen over lokaal eigendom in beleid is dit afdwingbaar. Energie van Utrecht kan helpen bij het opstellen van dit beleid.

Referentieprojecten:

  • Gemeente Oudewater: financieel participatiekader voor zonnevelden
  • Gemeente Rhenen: mini symposium Power to the People: windcoöperaties in het zadel!
  • Gemeente Woerden: kennismemo’s voor opzetten windprojecten

 

Diensten t.b.v. bewonersinitiatieven die warmtenetten initiëren

Voor warmteprojecten vinden we dit terug in de nieuwe Wet Collectieve Warmte (WCW). Hierin wordt de mogelijkheid geboden dat warmteschappen (energiecoöperaties gericht op warmte in een wijk of groter gebied) zelf hun collectieve warmtevoorziening  initiëren, realiseren en exploiteren

Energie van Utrecht levert diensten voor warmteschappen en/of bewonersinitiatieven in de aanloop daar naar toe. Deze zijn samengevat in de menukaart hier.

In sommige gevallen voeren we deze diensten uit in opdracht van gemeenten, bijvoorbeeld als het bewonersinitiatief nog niet goed georganiseerd is of geen rechtsvorm kent. Bij specialistische vraagstukken werken we samen met de landelijke experts van Energie Samen.

Referentieprojecten:

  • Gemeente Utrechtse Heuvelrug: participatie duurzame warmtevoorziening voor de wijk Wildbaan/Dennenburg

 

Opbouwen samenwerking gemeenten en bewonersinitiatieven

Bewonersinitiatieven en energiecoöperaties zijn vaak nog in opbouw, en hun activiteitenportfolio ook. Ook gemeenten zijn hun taken in de energietransitie vaak nog aan het opbouwen. De samenwerking tussen beiden verdient daarom ook zgn. Opgroeiruimte. Samen doorgroeien en onderling de verwachtingen omzetten in wederzijdse afspraken. Energie van Utrecht helpt gemeenten met het verhelderen, opzetten en doorontwikkelen van samenwerking met hun lokale energiecoöperatie.

Bij specialistische vraagstukken, bijvoorbeeld op gebied van aanbestedingen, subsidies, staatssteun, werken we samen met de landelijke experts van Energie Samen.

Referentieprojecten:

  • Gemeente Utrechtse Heuvelrug: samenwerking met lokale energiecoöperatie doorontwikkelen
  • Gemeente Amersfoort: opzetten zonnepact i.s.m. Zon op Hoogland

 

Meer informatie en contact:

Sophie Schut, directeur Projectbureau
sophie@energievanutrecht.nl