Diensten

De dienstverlening van Projectbureau Energie van Utrecht is gericht op de wensen en behoeftes van onze leden. Het omvat ondersteuning in alle fases van de ontwikkeling van projecten voor duurzame energie (zon, wind en collectieve warmte) en richt zich op de verschillende aspecten daarvan. Daarnaast richten we ons op vraagstukken die onder meer gaan over de (door-) ontwikkeling van lokale energiecoöperaties en de samenwerking met gemeenten.

Dienstenpakket

Zon en wind op land

De mogelijkheden voor zon- en/of windprojecten aan het onderzoeken? Energie van Utrecht beschikt over expertise en kan ondersteuning bieden op allerlei aspecten. Denk hierbij aan financiering (o.a. via het Ontwikkelfonds), haalbaarheid, participatie en vele andere onderwerpen. Klik hier voor meer informatie.

Zon op dak

Veel van onze leden zijn al bezig met het ontwikkelen van coöperatieve zonnedaken. Op het dak van een derde (bedrijf, maatschappelijke organisatie, agrariër) ontwikkelt, financiert, realiseert en exploiteert de coöperatie een zonnedak. Benieuwd wat Energie van Utrecht hierin kan betekenen? Klik hier voor meer informatie.

(Door)ontwikkelen van je coöperatie

Dit omvat een veelheid van dienstverlening en/of kennissessies. Hoe ga je om met gemeente: ambtenaren, bestuurders en politici. Hoe zet je ledenwerving op en hoe houd je ze betrokken. Hoe werkt het ophalen van geld bij je leden.
Klik hier voor meer informatie.

Hulp bij Netcongestie

Energie van Utrecht heeft de expertise en het netwerk om te ondersteunen bij aanvragen bij Stedin. Samen kijken we naar wat er wel mogelijk is. Congestie maakt bepaalde casussen uitdagend, maar wat ons betreft niet onmogelijk. Klik hier voor meer informatie.

Buurtwarmte Utrecht

Nederland bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. Hoe ziet die toekomst eruit in jouw buurt of dorp? Wil je samen met je omgeving alternatieven zoeken voor aardgas? Buurtwarmte helpt bewonersinitiatieven én hun gemeenten om dat op een professionele manier te doen. Zij ondersteunen lokale initiatieven die huizen willen verduurzamen, een buurtenergieplan willen maken, of een warmtesysteem willen ontwikkelen, exploiteren en beheren. Dit doen we samen met het landelijke Buurtwarmtedienstenbedrijf. Klik hier voor meer informatie.

Advisering aan gemeenten

In toenemende mate zien gemeenten het belang van een lokale energiecoöperatie. Zij kunnen 100% lokaal eigendom van duurzame energieprojecten waarmaken op een manier die goed is voor de omgeving. In het Klimaatakkoord heeft lokaal eigendom van zon- en wind-op-land immers een belangrijke positie gekregen. Echter, pas na het vastleggen van doelstellingen over lokaal eigendom in beleid is dit afdwingbaar. Energie van Utrecht kan helpen bij het opstellen van dit beleid.

Voor warmteprojecten vinden we dit terug in de nieuwe Wet Collectieve Warmte (WCW). Hierin wordt de mogelijkheid geboden dat warmteschappen (energiecoöperaties gericht op warmte in een wijk of groter gebied) zelf hun collectieve warmtevoorziening initiëren, realiseren, exploiteren. en hier voor minstens 51% eigenaar van worden.

In aanloop naar deze aardgasvrije warmteoplossing zijn veel energiecoöperaties al bezig met hulp bij besparen, onder meer met adviezen, energiecoaches, collectieve inkoopacties en fixbrigades.

Deze activiteiten van energiecoöperaties liggen in het verlengde van die van gemeenten. Onderlinge samenwerking is een must. Energie van Utrecht biedt gemeenten diensten aan om deze samenwerking in te vullen. Klik hier voor meer informatie.

Coöperatieve verenging Energie van Utrecht wordt mogelijk door de gezamenlijke inzet, steun en investeringen van lokale Utrechtse energiecoöperaties, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Provincie Utrecht en vele andere partners.

Projectbureau Energie van Utrecht werkt mee aan een duurzaam lokaal, regionaal en provinciaal energiesysteem, gebaseerd op het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie voor de regio U16, Amersfoort en het Utrechtse deel van FoodValley.

Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap.

Energie van Utrecht

2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

info@energievanutrecht.nl

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74 RABO 0359073905

Energie van Utrecht-balk voor web 2-transparant

Energie van Utrecht
2e Daalsedijk 6a
3551 EJ Utrecht

E-mail: info@energievanutrecht.nl

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74RABO035907905