Diensten

De dienstverlening van Projectbureau Energie van Utrecht omvat alle fases van de ontwikkeling van projecten voor duurzame energie en richt zich op de verschillende aspecten daarvan.

Dienstenpakket

Het dienstenpakket van het Projectbureau is gebaseerd op de behoefte van de Utrechtse lokale coöperaties. Op de volgende gebieden biedt het Projectbureau advies en ondersteuning.

Zon- en wind op land

De mogelijkheden voor zon- en/of wind projecten aan het onderzoeken? Energie van Utrecht beschikt over expertise en kan ondersteuning bieden op allerlei aspecten. Denk hierbij aan financiering (o.a. via het Ontwikkelfonds), haalbaarheid, participatie en vele andere onderwerpen. Klik hier voor meer informatie.

Zon op Dak

Eigenlijk zou elke grote fabrieks- of bedrijfshal vol moeten liggen met zonnepanelen. Eén van de vaak gehoorde hick-ups bij deze grootschalige uitrol zou de constructie van het dak zijn. Onderzoek in opdracht van TKI Urban Energy laat zien dat echter 85% van de Nederlandse grote daken met minimale aanpassingen geschikt zijn voor een zonne-installatie. Vooral agrarische gebouwen en oude panden zijn kansrijk. Benieuwd wat Energie van Utrecht hierin kan betekenen? Klik hier voor meer informatie.

Betrekken en beïnvloeden

Het doel van het programma Betrekken en beïnvloeden is projectleiders, bestuursleden en vrijwilligers bij energiecoöperaties beter te laten omgaan met: bestuurders en politici, (sociale) media, omwonenden, publieksvoorlichting, marketing en crowdfunding. In totaal zijn er 4 onderwerpen uitgesplitst. Per onderwerp verzorgt Energie van Utrecht Gratis trainingen voor leden. Klik hier voor meer informatie.

Hulp bij Netcongestie

Energie van Utrecht heeft de expertise en het netwerk om te ondersteunen bij aanvragen bij Stedin. Samen kijken we naar wat er wel mogelijk is. Congestie maakt bepaalde casussen uitdagend, maar wat ons betreft niet onmogelijk. Klik hier voor meer informatie.

Buurtwarmte Utrecht

Nederland bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. Hoe ziet die toekomst eruit in jouw buurt of dorp? Wil je samen met je omgeving alternatieven zoeken voor aardgas? Buurtwarmte helpt bewonersinitiatieven én hun gemeenten om dat op een professionele manier te doen. Zij ondersteunen lokale initiatieven die huizen willen verduurzamen, een buurtenergieplan willen maken, of een warmtesysteem willen ontwikkelen, exploiteren en beheren. Klik hier voor meer informatie.

Coöperatieve verenging Energie van Utrecht wordt mogelijk door de gezamenlijke inzet, steun en investeringen van lokale Utrechtse energiecoöperaties, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Provincie Utrecht en vele andere partners.

Projectbureau Energie van Utrecht werkt mee aan een duurzaam lokaal, regionaal en provinciaal energiesysteem, gebaseerd op het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie voor de regio U16, Amersfoort en het Utrechtse deel van FoodValley.

Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap.

Energie van Utrecht

2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

info@energievanutrecht.nl

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74 RABO 0359073905

Energie van Utrecht-balk voor web 2-transparant

Energie van Utrecht
2e Daalsedijk 6a
3551 EJ Utrecht

E-mail: info@energievanutrecht.nl

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74RABO035907905