Activiteiten

Activiteiten

De dienstverlening van Projectbureau Energie van Utrecht omvat alle fases van de ontwikkeling van projecten voor duurzame energie en richt zich op de verschillende aspecten daarvan.

Dienstenpakket

Het dienstenpakket van het Projectbureau is gebaseerd op de behoefte van de Utrechtse lokale coöperaties. Op de volgende gebieden biedt het Projectbureau advies en ondersteuning.

Haalbaarheid en locatie

 • Ondersteuning bij het opstellen van ‘kansenkaarten’ met zoekgebieden voor wind- en zonneprojecten
 • (Doen) uitvoeren van haalbaarheidsstudies
 • Ondersteuning bij contact met grondeigenaren en verwerving van grondposities
 • Ondersteuning bij onderhandelingen met een projectontwikkelaar
 • Advies bij netaansluiting

Financiering, regelingen en aanbesteding

 • Hulp bij de financiering van de ontwikkelfase
 • Ondersteuning bij werven van deelnemers en fondsen;
 • Hulp bij aanbestedingen en wettelijke regelingen
 • Begroting en businesscase

Netwerk

 • Openen van deuren bij provincie, overheden en EU
 • Regionale politieke lobby

Betrokkenheid, participatie en communicatie

 • Inrichten van een gebiedsproces en een participatieplan
 • Omgevingsmanagement en stakeholdermanagement
 • Communicatieplan, heldere communicatie met omwonenden

Menskracht en expertise

 • Leveren van projectleiders bij de ontwikkeling van zonneparken en windmolens
 • Deskundig advies op financieel, technisch, landschappelijk of juridisch gebied
 • Ondersteuning bij duurzame warmteprojecten
 • Kennis en ervaringen delen
 • Advies bij de organisatiestructuur van lokale coöperaties

Coöperatieve verenging Energie van Utrecht wordt mogelijk door de gezamenlijke inzet, steun en investeringen van lokale Utrechtse energiecoöperaties, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Provincie Utrecht en vele andere partners.

Projectbureau Energie van Utrecht werkt mee aan een duurzaam lokaal, regionaal en provinciaal energiesysteem, gebaseerd op het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie voor de regio U16, Amersfoort en het Utrechtse deel van FoodValley.

Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap.

Energie van Utrecht

2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

info@energievanutrecht.nl

06-31771169 (Fanny Claassen)

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74 RABO 0359073905

Disclaimer

Cookies

Energie van Utrecht-balk voor web 2-transparant

Energie van Utrecht
Evenaar 269
3813 BX Amersfoort
E-mail: info@energievanutrecht.nl
Telefoon: 06-31771169 (Fanny Claassen)

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74RABO035907905

Disclaimer

Cookies