Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap

Professionele ondersteuning bij zon- wind- en warmteprojecten

header_mobiel_energievanutrecht

Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap

Professionele ondersteuning bij zon- wind- en warmteprojecten

 

Duurzame energie van, door en voor bewoners van de provincie Utrecht

Duurzame energie van, door en voor bewoners van de provincie Utrecht

Energie van Utrecht versterkt de kracht en professionaliteit van de lokale Utrechtse energiecoöperaties en -initiatieven in hun streven de energietransitie te realiseren met (coöperatief) eigenaarschap, zeggenschap voor lokale bewoners en ondernemers en opbrengsten die ten goede komen aan de lokale omgeving. Zo kan de coöperatieve energiebeweging duurzame energie ontwikkelen van, door en voor bewoners van de provincie Utrecht.


Energie van Utrecht ondersteunt haar leden bij organisatieontwikkeling en het realiseren van
projecten. Dat doet ze door kennis en ervaring te delen, door kapitaal toegankelijk te maken, te lobbyen voor gezamenlijke belangen en door de energiecoöperaties en -initiatieven diensten te leveren op diverse thema’s in de energietransitie. We bieden ontwikkeldiensten en advies op basis van de volgende drie pijlers:

- Slimme ‘integrale’ oplossingen

- Collectieve warmtesystemen

- Opwekking duurzame elektriciteit: zon en wind

Energie van Utrecht en de lokale energiecoöperaties zijn gezamenlijk de aanjager van de energietransitie in handen van burgers. 

Servicepunt Energie

In april 2023 zijn we gestart met het Servicepunt Energie. Dit is een samenwerking van Energie van Utrecht (EvU) en de NMU en ondersteunt bewonersinitiatieven, energiecoöperaties en gemeenten in de provincie Utrecht bij de energietransitie. We delen kennis en ervaring, verbinden partijen en signaleren kansen en knelpunten. Het Servicepunt Energie bestaat uit de onderdelen Warmte en Elektriciteit. De NMU richt zich op het onderdeel Warmte en EvU op Elektriciteit. De provincie Utrecht financiert het servicepunt en werkt samen om de energietransitie te versnellen. 

Zie voor meer informatie de website: www.servicepuntenergie.nl

We houden je op de hoogte van de activiteiten en het laatste nieuws rond het Servicepunt Energie met een gezamenlijke nieuwsbrief van EvU en de NMU.

Overzicht coöperaties, initiatieven en projecten

Vanuit het Servicepunt Energie hebben we een overzicht gemaakt van alle energiecoöperaties en energie-initiatieven in de provincie Utrecht, met daarbij met welke soort activiteiten zij zich bezighouden. Tevens een overzicht van de zon-op-dak projecten, zon-op-land projecten en wind-op-land projecten die zij hebben gerealiseerd of die nog in ontwikkeling zijn.
Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt. Mocht er informatie ontbreken of onjuist zijn, geef het door via info@energievanutrecht.nl

Agenda

Geen evenementen gevonden!

Kennis en capaciteit

Projectbureau Energie van Utrecht biedt advies, begeleiding en menskracht. Daarnaast biedt het toegang tot financiële steun zoals het Ontwikkelfonds Opwek voor de ontwikkelfase van windparken en zonnevelden en het Ontwikkelfonds Warmte voor de ontwikkelfase van warmteprojecten. Een professioneel team van projectontwikkelaars en experts staat de lokale energiecoöperaties op diverse terreinen bij.

Het doel is om de lokale coöperatie te versterken, zodat de energieprojecten vanuit een lokaal gedragen ontwikkeling ontstaan. Ook andere lokale partijen zoals gemeenten en waterschappen kunnen als opdrachtgever terecht.

Koepelcoöperatie in Utrecht

De coöperatie Energie van Utrecht is ‘door, van en voor’ de lokale energiecoöperaties in de provincie: zij zijn de aanstichters, gezamenlijk 100% eigenaar en ook de primaire opdrachtgevers. Hun streven is een zo breed en groot mogelijke groep inwoners en belanghebbenden te betrekken bij projecten: omwonenden denken mee, beslissen mee en profiteren als mede-eigenaar. Alleen zo kan de transitie gedragen worden en maatschappelijk succesvol zijn.

Projectbureau Energie van Utrecht ondersteunt en versterkt deze maatschappelijke visie en rol.

Nieuwsbrief #37

15 juli 2024 |

In Spark #37, de nieuwsbrief van Energie van Utrecht; minstens 50% lokaal eigendom bij provinciale windprojecten, publiekscampagne energiecoöperaties, terugblik op twee webinars. Dit en meer is te lezen in de…

Lees verder

Nu bij elk provinciaal windproject: minstens 50% lokaal eigendom!

28 juni 2024 |

Woensdag 26 juni hebben Provinciale Staten met driekwart meerderheid het Beleidskader Lokaal Eigendom en Participatie aangenomen. Alleen de rechtse partijen BBB, UtrechtNu!, FvD en PVV stemden tegen. Vooral Volt en…

Lees verder

Nieuwsbrief #36

17 mei 2024 |

In Spark #36, de nieuwsbrief van Energie van Utrecht; Terugblik op de Avond vol Energie, Energiecafé op 21 mei, Windenergieprojecten met lokaal eigendom, Elektrische deelauto’s met jouw coöperatie. Dit en…

Lees verder

Coöperatieve verenging Energie van Utrecht wordt mogelijk door de gezamenlijke inzet, steun en investeringen van lokale Utrechtse energiecoöperaties, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Provincie Utrecht en vele andere partners.

Projectbureau Energie van Utrecht werkt mee aan een duurzaam lokaal, regionaal en provinciaal energiesysteem, gebaseerd op het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie voor de regio U16, Amersfoort en het Utrechtse deel van FoodValley.

Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap.

Energie van Utrecht

2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

info@energievanutrecht.nl

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74 RABO 0359073905

Energie van Utrecht-balk voor web 2-transparant

Energie van Utrecht
2e Daalsedijk 6a
3551 EJ Utrecht

E-mail: info@energievanutrecht.nl

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74RABO035907905