Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap

Professionele ondersteuning bij zon- wind- en warmteprojecten

header_mobiel_energievanutrecht

Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap

Professionele ondersteuning bij zon- wind- en warmteprojecten

 

De coöperatieve vereniging Energie van Utrecht is een feit!

De coöperatieve vereniging Energie van Utrecht is een feit

Tot stand gekomen door 20 lokale energiecoöperaties die actief zijn binnen de gemeentes die behoren bij de Provincie Utrecht. Zij zijn oprichters en bovendien lid van de koepelcoöperatie.

De lokale coöperaties zijn er van overtuigd dat alleen door intensieve samenwerking de noodzakelijke professionalisering kan worden gerealiseerd. Die professionalisering is nodig om een serieuze rol te kunnen spelen bij het grootschalig opwekken van duurzame energie in onze regio. Die opschaling is nodig om met elkaar de klimaatdoelstelling die we in Nederland hebben geformuleerd te realiseren. Klimaatneutraal uiterlijk in 2050. De Provincie Utrecht heeft een hogere ambitie: klimaatneutraal in 2035.

In het landelijk afgesloten klimaatakkoord is verwoord dat de projecten voor minimaal 50% in lokaal eigendom moeten zijn. Zo zorgen we ervoor dat de lasten én de lusten eerlijk verdeeld worden. Lokale energiecoöperaties zijn in staat om zorg te dragen voor het lokaal eigendom. De Gemeentes van de Provincie Utrecht hebben de voorwaarde voor lokaal eigendom allemaal opgenomen in hun eigen plannen.

Het bestuur van de Provincie Utrecht heeft ingezien dat de lokale coöperaties een belangrijke rol hebben in het realiseren van grootschalige duurzame opwekprojecten waarbij de lokale gemeenschap nauw betrokken is en heeft om die reden actief meegewerkt in de totstandkoming van onze koepelcoöperatie Energie van Utrecht.

Projectbureau

Belangrijk onderdeel van de koepelcoöperatie is het Projectbureau. Vanuit het Projectbureau gaan de lokale coöperaties ondersteund worden bij het realiseren van grootschalige opwekprojecten. Alle fases komen daarbij aan bod: van het vinden van geschikte locaties, tot aan de daadwerkelijke realisatie en het regelen van het gezamenlijke eigendom.

Wat het Projectbureau allemaal te bieden heeft en hoe we gaan werken vind je op de site.

Kennis en capaciteit

Projectbureau Energie van Utrecht biedt advies, begeleiding en menskracht. Daarnaast biedt het financiële steun in de ontwikkelfase van windmolens, zonnevelden en warmteprojecten. Een professioneel team van projectontwikkelaars en experts staat de lokale energiecoöperaties op diverse terreinen bij.

Het doel is om de lokale coöperatie te versterken, zodat de energieprojecten vanuit een lokaal gedragen ontwikkeling ontstaan. Ook andere lokale partijen zoals gemeenten en waterschappen kunnen als opdrachtgever terecht.

Lokale zeggenschap

De coöperatie is ‘door, van en voor’ de lokale energiecoöperaties in de provincie: zij zijn de aanstichters, gezamenlijk 100% eigenaar en ook de primaire opdrachtgevers. Hun streven is een zo breed en groot mogelijke groep inwoners en belanghebbenden te betrekken bij projecten: omwonenden denken mee, beslissen mee en profiteren als mede-eigenaar. Alleen zo kan de transitie gedragen worden en maatschappelijk succesvol zijn. Projectbureau Energie van Utrecht ondersteunt en versterkt deze maatschappelijke visie en rol.

Laatste nieuws

Anne Schipper: ‘Wij zitten op een kantelpunt in de energietransitie’

23 februari 2021 |

Anne Schipper is behalve regiocoördinator van Pure Energie ook voorzitter van Jong RES. Twee petten die heel goed samengaan, vindt zij. “In Jong RES voel ik de urgentie van mijn…

Lees verder

Nieuwsbrief #2

10 februari 2021 |

Interview met Willem van Oppen, bestuurslid Opgewekt Houten: ‘Allianties maken, kun je niet alleen’ Draagvlak creëren voor grootschalige opwek is nu van essentieel belang volgens Willem van Oppen. Coöperaties moeten…

Lees verder

Willem van Oppen: ‘Allianties maken, kun je niet alleen’

10 februari 2021 |

Bij toeval raakte Willem van Oppen betrokken bij Opgewekt Houten. Nu is de Houtenaar alweer bijna twee jaar bestuurslid van deze lokale coöperatie.  Ook hij merkt dat er weerstand is…

Lees verder

Coöperatieve verenging Energie van Utrecht wordt mogelijk door de gezamenlijke inzet, steun en investeringen van lokale Utrechtse energiecoöperaties, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Provincie Utrecht en vele andere partners.

Projectbureau Energie van Utrecht werkt mee aan een duurzaam lokaal, regionaal en provinciaal energiesysteem, gebaseerd op het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie voor de regio U16, Amersfoort en het Utrechtse deel van FoodValley.

Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap.

Energie van Utrecht

2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

info@energievanutrecht.nl

06-31771169 (Fanny Claassen)

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74 RABO 0359073905

Disclaimer

Cookies

Energie van Utrecht-balk voor web 2-transparant

Energie van Utrecht
Evenaar 269
3813 BX Amersfoort
E-mail: info@energievanutrecht.nl
Telefoon: 06-31771169 (Fanny Claassen)

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74RABO035907905

Disclaimer

Cookies