Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap

Professionele ondersteuning bij zon- wind- en warmteprojecten

header_mobiel_energievanutrecht

Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap

Professionele ondersteuning bij zon- wind- en warmteprojecten

 

De coöperatieve vereniging Energie van Utrecht is een feit!

De coöperatieve vereniging Energie van Utrecht is een feit

Op initiatief van 20 lokale energiecoöperaties, die actief zijn in de Provincie Utrecht, is de koepelcoöperatie Energie van Utrecht opgericht in oktober 2020.

De lokale coöperaties zijn ervan overtuigd dat alleen door intensieve samenwerking professionalisering kan worden gerealiseerd. Die professionalisering is noodzakelijk om een serieuze rol te kunnen spelen bij het grootschalig opwekken van duurzame energie in onze regio. Die opschaling is nodig om met elkaar de klimaatdoelstelling die we in Nederland hebben geformuleerd te realiseren. Klimaatneutraal uiterlijk in 2050. De Provincie Utrecht heeft een hogere ambitie: klimaatneutraal in 2035.

Samenwerking is daarbij essentieel, zo werken we binnen de provincie intensief samen met Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en op nationaal niveau met de landelijke koepel- en belangenvereniging Energie Samen.

In het landelijk afgesloten klimaatakkoord is verwoord dat de projecten voor minimaal 50% in lokaal eigendom moeten zijn. Zo zorgen we ervoor dat de lasten én de lusten eerlijk verdeeld worden. Lokale energiecoöperaties zijn dé aangewezen organisaties om een goede invulling te geven aan lokaal eigendom en zeggenschap. Iets wat alle gemeenten in de Provincie Utrecht ook als voorwaarde hebben opgenomen in hun eigen plannen.

Ook het bestuur van de Provincie Utrecht ziet in dat lokale coöperaties een belangrijke rol hebben bij het realiseren van grootschalige duurzame opwekprojecten waarbij de lokale gemeenschap nauw betrokken is.  Om die reden heeft de provincie dan ook actief meegewerkt aan de totstandkoming van onze koepelcoöperatie Energie van Utrecht en werken we nog steeds nauw samen.

Projectbureau

Belangrijk onderdeel van de koepelcoöperatie is het Projectbureau. Het Projectbureau gaat de lokale coöperaties ondersteunen bij het realiseren van grootschalige opwekprojecten. Alle fasen komen daarbij aan bod: van het vinden van geschikte locaties, tot aan de daadwerkelijke realisatie en het organiseren van het gezamenlijke eigendom.

Wat het Projectbureau allemaal te bieden heeft en hoe we gaan werken is te lezen op onze website.

Kennis en capaciteit

Projectbureau Energie van Utrecht biedt advies, begeleiding en menskracht. Daarnaast biedt het financiële steun in de ontwikkelfase van windmolens, zonnevelden en warmteprojecten. Een professioneel team van projectontwikkelaars en experts staat de lokale energiecoöperaties op diverse terreinen bij.

Het doel is om de lokale coöperatie te versterken, zodat de energieprojecten vanuit een lokaal gedragen ontwikkeling ontstaan. Ook andere lokale partijen zoals gemeenten en waterschappen kunnen als opdrachtgever terecht.

Lokale zeggenschap

De coöperatie is ‘door, van en voor’ de lokale energiecoöperaties in de provincie: zij zijn de aanstichters, gezamenlijk 100% eigenaar en ook de primaire opdrachtgevers. Hun streven is een zo breed en groot mogelijke groep inwoners en belanghebbenden te betrekken bij projecten: omwonenden denken mee, beslissen mee en profiteren als mede-eigenaar. Alleen zo kan de transitie gedragen worden en maatschappelijk succesvol zijn. Projectbureau Energie van Utrecht ondersteunt en versterkt deze maatschappelijke visie en rol.

Laatste nieuws

Nieuwsbrief #12

18 oktober 2021 |

In Spark #12 de nieuwsbrief van Energie van Utrecht, vertelt Huib de Vriend over het zonneproject waar Heuvelrug Energie druk mee is. Een talkshow die de provincie Utrecht op 26…

Lees verder

Huib de Vriend: “Mede dankzij Energie van Utrecht, kunnen wij de lead nemen in een zonneproject”

14 oktober 2021 |

Heuvelrug Energie doet mee met een zogenoemde ‘beauty contest’ voor energieprojecten van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Huib de Vriend van de lokale energiecoöperatie is één van de drijvende krachten achter…

Lees verder

BENG! en BHM Solar werken samen in De Bilt

13 oktober 2021 |

Energiecoöperatie BENG! in De Bilt en BHM Solar uit Utrecht en werken samen aan een groot zonneproject: Zonneweide Voordaan in Groenekan. “Met spanning keken wij uit naar de eerste contacten…

Lees verder

Coöperatieve verenging Energie van Utrecht wordt mogelijk door de gezamenlijke inzet, steun en investeringen van lokale Utrechtse energiecoöperaties, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Provincie Utrecht en vele andere partners.

Projectbureau Energie van Utrecht werkt mee aan een duurzaam lokaal, regionaal en provinciaal energiesysteem, gebaseerd op het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie voor de regio U16, Amersfoort en het Utrechtse deel van FoodValley.

Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap.

Energie van Utrecht

2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

info@energievanutrecht.nl

06-31771169 (Fanny Claassen)

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74 RABO 0359073905

Disclaimer

Cookies

Energie van Utrecht-balk voor web 2-transparant

Energie van Utrecht
Evenaar 269
3813 BX Amersfoort
E-mail: info@energievanutrecht.nl
Telefoon: 06-31771169 (Fanny Claassen)

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74RABO035907905

Disclaimer

Cookies