Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap

Professionele ondersteuning bij zon- wind- en warmteprojecten

header_mobiel_energievanutrecht

Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap

Professionele ondersteuning bij zon- wind- en warmteprojecten

 

Duurzame energie van, door en voor bewoners van de provincie Utrecht

Duurzame energie van, door en voor bewoners van de provincie Utrecht

Energie van Utrecht versterkt de kracht en professionaliteit van de lokale Utrechtse energiecoöperaties en -initiatieven in hun streven de energietransitie te realiseren met (coöperatief) eigenaarschap, zeggenschap voor lokale bewoners en ondernemers en opbrengsten die ten goede komen aan de lokale omgeving. Zo kan de coöperatieve energiebeweging duurzame energie ontwikkelen van, door en voor bewoners van de provincie Utrecht.

Energie van Utrecht ondersteunt haar leden bij organisatieontwikkeling en het realiseren van projecten. Dat doet ze door kennis en ervaring te delen, door kapitaal toegankelijk te maken, te lobbyen voor gezamenlijke belangen en door de energiecoöperaties en -initiatieven diensten te leveren op diverse thema’s in de energietransitie. Dit doen we op basis van de volgende drie pijlers:

- Slimme ‘integrale’ oplossingen

- Warmtetransitie; collectieve systemen en woningverduurzaming

- Opwekking en beheer van elektriciteit

Energie van Utrecht en de lokale energiecoöperaties zijn gezamenlijk de aanjager van de energietransitie in handen van burgers. 

Vacatures

Energie van Utrecht is op zoek naar coöperatief projectontwikkelaars.

Servicepunt Energie

In april 2023 zijn we gestart met het Servicepunt Energie. Dit is een samenwerking van Energie van Utrecht (EvU) en de NMU en ondersteunt bewonersinitiatieven, energiecoöperaties en gemeenten in de provincie Utrecht bij de energietransitie. We delen kennis en ervaring, verbinden partijen en signaleren kansen en knelpunten. Het Servicepunt Energie bestaat uit de onderdelen Warmte en Elektriciteit. De NMU richt zich op het onderdeel Warmte en EvU op Elektriciteit. De provincie Utrecht financiert het servicepunt en werkt samen om de energietransitie te versnellen. 

Zie voor meer informatie de website: www.servicepuntenergie.nl

We houden je op de hoogte van de activiteiten en het laatste nieuws rond het Servicepunt Energie met een gezamenlijke nieuwsbrief van EvU en de NMU.

Agenda

Geen evenementen gevonden!

Kennis en capaciteit

Projectbureau Energie van Utrecht biedt advies, begeleiding en menskracht. Daarnaast biedt het financiële steun in de ontwikkelfase van windparken, zonnevelden en warmteprojecten. Een professioneel team van projectontwikkelaars en experts staat de lokale energiecoöperaties op diverse terreinen bij.

Het doel is om de lokale coöperatie te versterken, zodat de energieprojecten vanuit een lokaal gedragen ontwikkeling ontstaan. Ook andere lokale partijen zoals gemeenten en waterschappen kunnen als opdrachtgever terecht.

Lokale zeggenschap

De coöperatie is ‘door, van en voor’ de lokale energiecoöperaties in de provincie: zij zijn de aanstichters, gezamenlijk 100% eigenaar en ook de primaire opdrachtgevers. Hun streven is een zo breed en groot mogelijke groep inwoners en belanghebbenden te betrekken bij projecten: omwonenden denken mee, beslissen mee en profiteren als mede-eigenaar. Alleen zo kan de transitie gedragen worden en maatschappelijk succesvol zijn. Projectbureau Energie van Utrecht ondersteunt en versterkt deze maatschappelijke visie en rol.

Aan welke kennis heb je behoefte?

5 december 2023 |

Energie van Utrecht wil ook in 2024 weer kennisuitwisseling bevorderen door het organiseren van webinars en fysieke bijeenkomsten. Dit doen we vanuit het Servicepunt Energie. Onze primaire doelgroep is bestuurders…

Lees verder

Webinar Duurzame daken

1 december 2023 |

Energie van Utrecht en de NMU (Natuur en Milieufederatie Utrecht) organiseren samen een webinar over ‘duurzame daken’.Deze vindt plaats op maandag 11 december van 20 tot 21 uur. Ieke Benschop van…

Lees verder

Verbod op zon op landbouwgrond

8 november 2023 |

Hoe heet wordt de soep gegeten? Op 26 oktober j.l. is een Kamerbrief bestuurlijke afspraken voorkeursvolgorde zon aan de Tweede Kamer gestuurd waarin de bestuurlijke afspraken tussen de koepels IPO,…

Lees verder

Coöperatieve verenging Energie van Utrecht wordt mogelijk door de gezamenlijke inzet, steun en investeringen van lokale Utrechtse energiecoöperaties, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Provincie Utrecht en vele andere partners.

Projectbureau Energie van Utrecht werkt mee aan een duurzaam lokaal, regionaal en provinciaal energiesysteem, gebaseerd op het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie voor de regio U16, Amersfoort en het Utrechtse deel van FoodValley.

Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap.

Energie van Utrecht

2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

info@energievanutrecht.nl

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74 RABO 0359073905

Energie van Utrecht-balk voor web 2-transparant

Energie van Utrecht
2e Daalsedijk 6a
3551 EJ Utrecht

E-mail: info@energievanutrecht.nl

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74RABO035907905