Zon op Dak

Energie van Utrecht ondersteunt energiecoöperaties en energie-initiatieven bij het realiseren van coöperatieve zon-op-dak projecten in de provincie Utrecht.
Dit doen we vanuit het Servicepunt Energie.

Bij coöperatieve zon-op-dak projecten kan gebruik gemaakt worden van de SCE-regeling. Dit is een subsidieregeling van de overheid voor de opwek van duurzame energie, waarbij omwonenden kunnen participeren en profiteren. Zo kunnen we samen zorgen voor meer opwek van duurzame energie in de provincie.

Zeker met de huidige congestieproblematiek op het netwerk in onze provincie, wordt meer gekeken naar mogelijkheden voor zon-op-dak projecten. Op het net is meestal nog ruimte voor projecten tot maximaal 200 panelen (3 x 80A aansluitingen). Energie van Utrecht staat in goed contact met de netbeheerder. Als je twijfelt over mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Geschikte daken zoeken en vinden

Er zijn verschillende digitale tools waarmee je kan zoeken naar een geschikt dak voor een zon-op-dak project;

Zonnekaart provincie Utrecht: De Zonnekaart van Provincie Utrecht geeft inzicht in de geschiktheid van daken voor zonnepanelen in de provincie Utrecht. De online tool helpt u als inwoner en ondernemer om te zien op welke daken u zonnepanelen kunt aanleggen en wat u hiermee kunt verdienen.

Zonatlas: Zonatlas heeft de zonpotentie van gebouwen en de opbrengstberekeningen van meer dan 13 miljoen gebouwen in Nederland in kaart gebracht.

Zonnedakje.nl: De Zonnedakje-applicatie biedt inzicht in zonne-energie op daken en parkeerplaatsen. We kijken naar de realisatie, potentie en SDE voor grote locaties.

PVGis: (Europees), photovoltaic geographical information system - PVGIS biedt informatie over zonnestraling en prestaties van pv-systemen voor elke locatie in de wereld.

 

Daarnaast kun je gebruikmaken van online kaarten:

Kadaster

BAG-register (Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)) -  Hiermee kun je o.a. zien wat het bouwjaar is van een pand, evanals het ID.

Pdok viewer - Gedetailleerde kaarten van Nederland, ook met 3d-functie.

 

Solar carports

Bij solar carports worden zonnepanelen boven een parkeerplaats geplaatst. Vaak moet daar nog een overkapping voor gemaakt worden. Om te bepalen of je van parkeerplaatsen een solar carport kunt maken is de volgende tool te gebruiken;

Zonnedakje.nl

Haalbaarheid

Vanuit het Servicepunt Energie kun je met korting een Quickscan aanvragen om de haalbaarheid van je nieuwe zon-op-dak project te onderzoeken. Op de website van het Servicepunt vind je een aanvraagformulier en ook de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze kortingsregeling voor een Quickscan.

Een Quickscan bestaat uit een financiële en technische analyse. Zo weet je wat de mogelijkheden zijn voor een zonnestroomcentrale op het dak en tevens wat de kosten en opbrengsten globaal zijn.
Energie van Utrecht werkt samen met adviesbureau Soft Energy. Zij hebben veel ervaring met het technische en financiële deel van zonprojecten.

De Projectcentrale

Blijkt je zon-op-dak project haalbaar te zijn, dan kun je verder met de projectontwikkeling. Speciaal voor de ontwikkeling van zon-op-dak projecten is de Projectcentrale opgericht..

De Projectcentrale is een online platform voor zon-op-dak projecten, dat projectleiders en bestuurders van coöperaties stap voor stap door het project heen loodst met algemeen toepasbare kennis, voorbeelden en contactinformatie voor specifieke, regionale expertise.

Meer info en contact:

Stella Eitjes

Stella@energievanutrecht.nl

06 43148401

Er zijn in de provincie Utrecht nog kansen voor collectieve zonnedaken. Laten we dit samen gaan realiseren. Neem contact met ons op voor ondersteuning.