Zon op Dak

Energie van Utrecht ondersteunt energiecoöperaties en energie-initiatieven bij het realiseren van zon-op-dak projecten in de provincie Utrecht. Daarbij maken we gebruik van de SCE-regeling. Dit is een subsidieregeling van de overheid voor dit soort projecten, waarbij omwonenden kunnen participeren en profiteren. Zo kunnen we samen zorgen voor meer opwek van duurzame energie in de provincie.

Zeker met de huidige congestieproblematiek op het netwerk in onze provincie, zijn er volop mogelijkheden voor zon-op-dak projecten. Op het net is ruimte voor projecten tot maximaal 250 panelen (3 x 80A aansluitingen) en soms is er in het pand al een grote aansluiting aanwezig en kan daarop worden teruggeleverd. Dan zijn er projecten tot wel 1.000 panelen mogelijk. Energie van Utrecht staat in goed contact met de netwerkbeheerder, als je twijfelt over mogelijkheden, neem dan contact met ons op. Samen met de netwerkbeheerder onderzoeken wij de mogelijkheden.

Haalbaarheid

Ondersteuning bij de haalbaarheidsfase van nieuwe zon-op-dak projecten is gratis voor energiecoöperaties in de provincie Utrecht. We stellen een Quickscan voor het project op. Daarin wordt beschreven wat de mogelijkheden zijn voor een zonnestroomcentrale op het dak en tevens wat de kosten en opbrengsten globaal zijn.
Energie van Utrecht werkt samen met adviesbureau Soft Energy. Zij hebben heel veel ervaring met het technische en financiële deel van zonprojecten.

Projectontwikkeling Zon op Dak

Als het project haalbaar lijkt te zijn, ondersteunt Energie van Utrecht graag bij de projectontwikkeling. Samen met de coöperatie realiseren we zonnestroomcentrales op daken.

Hiervoor bieden wij 3 verschillende pakketten aan:

  1. Basispakket Zon op Dak
  2. Pluspakket Zon op Dak
  3. Compleet pakket Zon op Dak

Bij alle drie de pakketten ondersteunen wij op het vlak van:

  • Projectbegeleiding
  • Juridisch (overeenkomsten)
  • Communicatie en ledenwerving
  • Technisch (netaansluiting en installatie)
  • Financieel (businesscase, financiering en verzekeringen)

Wij werken samen met Soft Energy bij deze projecten, vooral voor het technische en financiële deel. De kosten voor die onderdelen zijn nog niet opgenomen in onderstaande pakketkosten. Werkzaamheden en bijbehorende kosten worden altijd afgestemd met de coöperatie.

Basispakket € 1.600

Ondersteuning bij alle stappen in de projectontwikkeling in lichte mate. Dit betekent dat we op verzoek meedenken met de coöperatie en af en toe wat uitzoeken of uitvoeren. De werkzaamheden worden in beginsel door de coöperatie zelf uitgevoerd.

Pluspakket € 2.850

Ondersteuning bij alle stappen in de projectontwikkeling waarbij de werkzaamheden ongeveer gelijk verdeeld zijn tussen de coöperatie en Energie van Utrecht.

Compleet pakket € 4.500

Het gros van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door Energie van Utrecht. De coöperatie pakt waar mogelijk zelf zaken op en denkt mee over de verschillende stappen. Dit pakket is voor coöperaties met weinig expertise of hun eerste project.

Energie van Utrecht ondersteunt coöperaties op een manier dat ze (op termijn) zo zelfstandig mogelijk zon-op-dak projecten uit kunnen voeren.

Projectleider Zon op Dak: Stella Eitjes

Stella is een ervaren projectleider zon op dak. Bij Buurtstroom heeft ze meer dan 10 zon-op-dak centrales van begin tot eind gerealiseerd. Stella’s sterke punten liggen op het vlak van projectleiding, communicatie en organisatie.

Contact:

Stella@energievanutrecht.nl

06 43148401

Er zijn in de provincie Utrecht nog veel kansen voor collectieve zonnedaken. Laten we dit samen gaan realiseren. Neem contact met ons op voor ondersteuning.