Buurtwarmte Utrecht

Nederland bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. Hoe ziet die toekomst eruit in jouw buurt of dorp? Wil je samen met je omgeving alternatieven zoeken voor aardgas? Buurtwarmte helpt bewonersinitiatieven én hun gemeenten om dat op een professionele manier te doen. We ondersteunen lokale initiatieven die huizen willen verduurzamen, een buurtenergieplan willen maken, of een warmtesysteem willen ontwikkelen, exploiteren en beheren. Zo neem je samen de regie over je eigen, lokale en duurzame warmtevoorziening.

Buurtwarmte Diensten

Buurtwarmte Diensten is een coöperatieve ondersteuningsstructuur voor warmte-initiatieven. Het is een samenwerking van Energie van Utrecht en het landelijke Buurtwarmte Dienstenbedrijf i.o. In de praktijk werkt dit als een netwerk van deskundigen op het gebied van collectieve warmtesystemen. Stuk voor stuk hebben ze hun sporen verdiend met (complexe) trajecten rond bewonersparticipatie, samenwerking met gemeenten, het aanvragen van subsidies, onderhandelingen met marktpartijen of het maken van een businesscase. Je kunt hulp inroepen voor goede raad of voor expertise: van een keukentafelgesprek tot een strategisch adviesrapport; van een frisse blik op jullie aanpak tot samenwerking met de gemeente.

De procesbegeleider helpt om concrete stappen te zetten in de richting van je doel. Hij of zij biedt praktische, uitvoerende hulp en ondersteuning. Buurtwarmte Diensten maakt gebruik van 'communities of practice' en de tools van de Energie Samen Academie.

Via onderstaande knop vind je een overzicht van Buurtwarmte diensten aan de hand van het buurtproces. Daarbij is de ontwikkeling van een collectief warmtesysteem onderverdeeld in 4 fasen; Initiatie, Ontwikkeling, Realisatie en Exploitatie.

Aan de slag met de buurtaanpak

De Buurtaanpak brengt je stapsgewijs naar een breed gedragen Buurtwarmteplan en warmteoplossing. Buurtwarmte loopt in alle fasen van je project met je mee en fungeert als vraagbaak en klankbord. Zo ontwikkel je zelf als bewonersinitiatief de capaciteit en professionaliteit voor een eigen warmtevoorziening. Samen op weg naar eigen, lokale en duurzame warmte.

In de brochure van Buurtwarmte lees je meer over de buurtaanpak.

 

Contact:

Zijn er vragen of heb je interesse om aan de slag te gaan, neem dan gerust contact met ons op. Mail Sophie Schut via: info@energievanutrecht.nl