Buurtwarmte Utrecht

Nederland bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. Hoe ziet die toekomst eruit in jouw buurt of dorp? Wil je samen met je omgeving alternatieven zoeken voor aardgas? Buurtwarmte helpt bewonersinitiatieven én hun gemeenten om dat op een professionele manier te doen. We ondersteunen lokale initiatieven die huizen willen verduurzamen, een buurtenergieplan willen maken, of een warmtesysteem willen ontwikkelen, exploiteren en beheren. Zo neem je samen de regie over je eigen, lokale en duurzame warmtevoorziening.

Buurtwarmte-netwerk

Buurtwarmte is een netwerk van ervaringsdeskundigen. Stuk voor stuk hebben ze hun sporen verdiend met (complexe) trajecten rond bewonersparticipatie, samenwerking met gemeenten, het aanvragen van subsidies, onderhandelingen met marktpartijen of het maken van een businesscase. Je kunt hulp inroepen voor goede raad of voor expertise: van een keukentafelgesprek tot een strategisch adviesrapport; van een frisse blik op jullie aanpak tot samenwerking met de gemeente.

De procesbegeleider helpt om concrete stappen te zetten in de richting van je doel. Hij of zij biedt praktische, uitvoerende hulp en ondersteuning. Je voert zelf uit, maar de procesbegeleider is op afroep beschikbaar voor coaching of advies. Professionals uit jouw initiatief volgen trainingen en nemen deel aan bijeenkomsten bij Buurtwarmte. Je wordt onderdeel van het Buurtwarmte-netwerk met communities of practice en krijgt gratis toegang tot de tools van Buurtwarmte.

Aan de slag met de buurtaanpak

De Buurtaanpak brengt je stapsgewijs naar een breed gedragen Buurtwarmteplan en warmteoplossing. Buurtwarmte loopt in alle fasen van je project met je mee en fungeert als vraagbaak en klankbord. Zo ontwikkel je zelf als bewonersinitiatief de capaciteit en professionaliteit voor een eigen warmtevoorziening. Samen op weg naar eigen, lokale en duurzame warmte.

In de brochure van Buurtwarmte lees je meer over de buurtaanpak.

 

Contact:

Zijn er vragen of heb je interesse om aan de slag te gaan, neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen je aan de juiste contactpersonen koppelen. Mail via: info@energievanutrecht.nl