Kennisdeling

Energie van Utrecht werkt intensief samen met Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), in het Servicepunt Energie. Dit Servicepunt wordt gefinancierd door de provincie Utrecht en biedt laagdrempelige opstarthulp voor coöperaties en coöperatieve projecten.

Ook is Energie van Utrecht gesprekspartner van de provincie Utrecht en andere regionale en provinciale organisaties die een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Het wil kennisdeling intensiveren. Zoals met Energie Samen (de landelijke koepel van energiecoöperaties), tussen lokale energiecoöperaties onderling en met andere regio’s. Verder werkt het op professionele basis samen met (semi-)overheden en commerciële marktpartijen.

Webinars

Vanuit Energie van Utrecht en vanuit het Servicepunt Elektriciteit (onderdeel van het Servicepunt Energie) organiseren we regelmatig webinars en kennisbijeenkomsten. Deze zijn gericht op de energiecoöperaties en -initiatieven in de provincie Utrecht.
Hiermee willen we kennisuitwisseling bevorderen en zorgen dat coöperaties en initiatieven goed op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen in de (provinciale) energietransitie.

Webinar Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet vervangt 26 oude wetten. De Omgevingswet heeft ook gevolgen voor duurzame energieprojecten, zoals zonne- en windparken. In dit webinar hoor je hier meer over.
Dit webinar werd gegeven door Wouter Verweij van Adviesbureau Bosch & Van Rijn.

Hier vind je de presentatie van het webinar.

Hier kun je het webinar terugkijken.

 

Webinar Duurzame Daken

Duurzame daken zijn daken met ruimte voor groen, water of zonnepanelen of een combinatie van deze elementen. Het webinar Duurzame Daken werd gegeven door Ieke Benschop, projectleider NMU en NDP (Nationaal DakenPlan).

Hier vind je de presentatie van het webinar.

Hier kun je het webinar terugkijken.

 

Webinar Ledenwerving II

Het webinar Ledenwerving II werd gegeven door Inge Poorthuis van Kuperus&Co.

Dit webinar is niet te delen.

 

Webinar Ledenwerving I

Het webinar Ledenwerving I werd gegeven door Stan Steeghs, senior adviseur van de Nationale Coöperatieve Raad (NCR)

Dit webinar is niet te delen.

 

Webinar Crowdfunding

Dit webinar met als onderwerp Crowdfunding werd gegeven door Wilma Kaptein (zelfstandige, marketingmentor) en door René van Vliet van Econobis/Energie Samen.

Hier vind je de presentatie van het webinar.

Hier kun je het webinar terugkijken.

Financiële Masterclass

Energie van Utrecht en de Rabobanken in Midden-Nederland willen bijdragen aan de ondersteuning en verdere professionalisering van de energiecoöperaties en -initiatieven in de regio. Beide organisaties zijn in 2022 een samenwerking aangegaan omdat we er voordelen in zien om hier samen in op te trekken. Begin 2024 is deze samenwerking verlengd.
Gezamenlijk organiseren we jaarlijks 4 Energiecafés en 4 Financiële Masterclasses.

Tijdens een Financiële Masterclass gaan één of twee sprekers dieper in op een financieel onderwerp of vraagstuk rondom duurzame opwekprojecten. Bij de Energiecafés beginnen we met een inhoudelijk deel van een half uur, daarna is er tijd om te netwerken en te borrelen.

Informatie over eerdere Financiële Masterclasses

 

Geld ophalen bij je leden, welke optie kies je en waar moet je op letten?

Aart en Adrie bespraken welke mogelijkheden er zijn om geld op te halen bij je leden. En Adrie vertelde over hun ervaringen bij Zonnepark Wijkerbroek; hoe hebben zij dat opgezet bij dat project?

Sprekers:
Adrie Gouweleeuw, Algemeen Manager EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC)

Aart Houwink, financieel adviseur, penningmeester EvU, bestuurslid Onze Zon Baarn

De presentatie van deze Masterclass is hier te downloaden.

 

Het Ontwikkelfonds voor Opwekprojecten en het nieuwe Ontwikkelfonds voor Warmte.

Voor de financiering van de ontwikkelkosten van je zon- of windpark is er het Ontwikkelfonds Opwek. Hiervan is het budget tijdelijk uitgeput; hoe gaat dat verder? Daarnaast kun je vanaf begin volgend jaar voor je collectieve warmteproject geld lenen bij het nieuwe Ontwikkelfonds Warmte.

Spreker:
Jean-Pierre van Lin, Programmamanager fondsen, Energie Samen
En inbreng van Ivo Thonon, Adviseur en Provinciaal Coördinator Ontwikkelfonds, Energie van Utrecht

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


Welke contracten heb je nodig bij een zon- of windproject en waar moet je op letten bij het opstellen van die contracten?

Vaak werkt een energiecoöperatie samen met een projectontwikkelaar aan zo'n project. Het is belangrijk dat je die samenwerking goed vastlegt en als coöperatie een goede positie verwerft.

Sprekers:
Christoph Buter, adviseur juridische zaken en regelgeving, o.a. via Energie van Utrecht
Stefan Janssen, adviseur/projectontwikkelaar duurzame energieprojecten, o.a. via Energie van Utrecht

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


Hoe en waarom bepaal je de waarde van zonne- en windparken?

Hoe doen we als energiecoöperatie zaken met partners? Hoe kopen we ons (verder) in, wanneer zij ‘eruit willen’? Hoe bepaal je niet alleen de waarde van een duurzaam energieproject, maar heb je er ook invloed op, en op de timing en gevolgen? Hoe houd je daar bij het aangaan van de samenwerking idealiter rekening mee?

Sprekers:
Stefan Janssen, adviseur/projectontwikkelaar duurzame energieprojecten, o.a. via Energie van Utrecht
Casper Hogendoorn, actief lid van coöperatie Soester Energie en voormalig financier, nu adviseur van duurzame energieprojecten bij IN.credible

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


Op welke manier haal je geld op bij je leden?

Welke manieren zijn er om geld op te halen, wat zijn de verschillen en wat zijn de consequenties van de verschillende methodes. Het A4 met de mogelijkheden is hier te downloaden. En op de Energie Samen Academie terug te vinden op deze pagina.

Spreker: Jean-Pierre van Lin van Energie Samen

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


Hoe kom je tot een rendabele en realistische businesscase?

Hoe kom je tot zo'n businesscase voor jouw duurzame energieproject? Wat zijn de belangrijkste variabelen en welke gevolgen hebben wijzigingen daarvan op de businesscase? Hoe kom je samen met een projectontwikkelaar tot een goede businesscase?

Spreker: Eelco Boers van Energie van Utrecht.

Na zijn presentatie gingen we in 4 groepen aan de slag; zon op dak, zon op land/water, wind op land en warmte. In die groepen werden ervaringen uitgewisseld over deze projecten, zowel qua businesscase, als breder.

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


Risicodragend vermogen in jouw energieproject! Wie durft?

Sprekers:

Ronald Korpershoek van de Rabobank over: een stappenplan voor het ophalen van geld bij leden.
Jakoba van der Mei van Oneplanetcrowd & StartGreen Capital over: zelf doen of crowdfunding?

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


De Energiemarkt

Hoe zit die in elkaar en hoe kun je erop inspelen? Dit onderwerp is bij de vorige masterclass aangedragen door de deelnemers.

Sprekers:
André Dippell, directeur van om | nieuwe energie. André vertelt over hoe de energiemarkt werkt en wat de ontwikkelingen zijn. Daarnaast deelt hij zijn ervaringen met het sluiten van een directe PPA (energieverkoopcontracten) met directe afnemers, zoals gemeenten en grootverbruikers in de buurt van het zonnepark.

Derk te Bokkel, penningmeester bij Rijn en IJssel Energiecoöperatie. Derk vertelt over de energiemarkt en het perspectief van de energiecoöperatie. Welke mogelijkheden en kansen hebben energiecoöperaties om gebruik te maken van de dynamiek in de energiemarkt.

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


Projectfinanciering

Wat is de financieringsbehoefte van je project? Hoe werkt de hefboomwerking? Wat zijn de voor- en nadelen van vreemd vermogen versus eigen vermogen? Hoe structureer je je project financieel en juridisch?

Spreker: Eelco Boers van Energie van Utrecht.

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.

Trainingen

Om de energiecoöperaties en -initiatieven te helpen bij de opstart van een coöperatie én bij de doorontwikkeling van de coöperatie, heeft Energie van Utrecht enkele trainingen georganiseerd. Hieronder vind je informatie over deze trainingen.

Omgaan met Bestuur en Politiek
  • Hoe werkt de lokale politiek (raad, college, ambtenarij) en wanneer zijn de beste momenten om informatie te geven?
  • Hoe beïnvloed ik de raadsfracties, hoe formuleer je je boodschap kort en krachtig en wie zijn je mede- en tegenstanders? Daarbij kun je gebruikmaken van een burgerberaad.
  • Bespreken van je one-pager, stakeholdersanalyse en raadsinformatieplan
  • In gesprek met lokale politici: wat doen ze, wat willen ze en hoe help je hen?

[als je op de links klikt, vind je de presentaties en documenten]


Omgaan met Omwonenden

Misschien is dit wel het moeilijkste gedeelte voor elk zon-, wind- of warmteproject: omgaan met de mensen die bij of zelfs in je project wonen. De training ‘Omgaan met Omwonenden’ die Energie van Utrecht organiseerde gaf handreikingen voor begrip over en weer.

Hoeveel invloed kun en wil je omwonenden geven? Hoe ga je om met hun emoties en belangen? Welke rol geef je deze mensen en hoe kom je met hen in contact?

[als je op de link klikt, vind je de presentaties en documenten]

Coöperatieve verenging Energie van Utrecht wordt mogelijk door de gezamenlijke inzet, steun en investeringen van lokale Utrechtse energiecoöperaties, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Provincie Utrecht en vele andere partners.

Projectbureau Energie van Utrecht werkt mee aan een duurzaam lokaal, regionaal en provinciaal energiesysteem, gebaseerd op het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie voor de regio U16, Amersfoort en het Utrechtse deel van FoodValley.

Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap.

Energie van Utrecht

2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

info@energievanutrecht.nl

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74 RABO 0359073905

Energie van Utrecht-balk voor web 2-transparant