De organisatie

De organisatie

De Utrechtse lokale energiecoöperaties voelen de groeiende urgentie van de energietransitie. Om op te schalen is professionalisering nodig. Daarvoor is als gezamenlijk initiatief het Projectbureau Energie van Utrecht opgericht.

Doel en werkwijze

Lokale energiecoöperaties hebben een unieke positie in de energietransitie. Als burgerinitiatief zijn zij lokaal verankerd. Ze stimuleren en organiseren betrokkenheid en bewonersparticipatie en zorgen zo voor draagvlak. Zo krijgen inwoners en bedrijven zeggenschap en de mogelijkheid om financieel deel te nemen aan de duurzame energieprojecten in hun eigen omgeving. Het Projectbureau Energie van Utrecht wil deze maatschappelijke rol van coöperaties in de provincie Utrecht ondersteunen en versterken.

Als professionele partner biedt het Projectbureau expertise, capaciteit en financiële middelen. Het bundelt ervaring en zet die in waar en wanneer dat nodig is, zonder de lokale identiteit aan te tasten. Het biedt continuïteit, als aanvulling op de lokale vrijwilligers en bestuursleden. Door de Utrechtse schaal kan de expertise makkelijk en voordelig ingezet worden.

Kennisdeling

De coöperatie werkt intensief samen met Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), Provincie Utrecht en andere regionale en provinciale organisaties die een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Het wil kennisdeling intensiveren. Zoals met Energie Samen (de landelijke koepel van energiecoöperaties), tussen lokale energiecoöperaties onderling en met andere regio’s. Verder werkt het op professionele basis samen met (semi-)overheden en commerciële marktpartijen.

Financiële Masterclasses

Energie van Utrecht organiseert in 2023, net als in 2022, samen met de Rabobanken in Midden Nederland 4 Financiële Masterclasses.

De data van de Financiële Masterclasses zijn:

dinsdag 21 februari: Op welke manier haal je geld op bij je leden?
donderdag 25 mei: Hoe en waarom bepaal je de waarde van zonne- en windparken?
dinsdag 19 september
dinsdag 14 november

De onderwerpen van de overige twee masterclasses worden z.s.m. bekend gemaakt.

Locatie: op kantoor van de Rabobank aan de Maliebaan nr. 15 in Utrecht.
Start is om 20.00 uur en einde om 22.00 uur.


21 februari: Op welke manier haal je geld op bij je leden? Welke manieren zijn er om geld op te halen, wat zijn de verschillen en wat zijn de consequenties van de verschillende methodes. Het A4 met de mogelijkheden is hier te downloaden. En op de Energie Samen Academie terug te vinden op deze pagina.

Spreker: Jean-Pierre van Lin van Energie Samen

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


In 2022 hebben we ook 4 Financiële Masterclasses georganiseerd.

Hieronder de onderwerpen en presentaties van deze masterclasses.

31 mei: Projectfinanciering; Wat is de financieringsbehoefte van je project? Hoe werkt de hefboomwerking? Wat zijn de voor- en nadelen van vreemd vermogen versus eigen vermogen? Hoe structureer je je project financieel en juridisch?

Spreker: Eelco Boers van Energie van Utrecht.

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


28 juni: de Energiemarkt; hoe zit die in elkaar en hoe kun je erop inspelen? Dit onderwerp is bij de vorige masterclass aangedragen door de deelnemers.

Sprekers:
André Dippell, directeur van om | nieuwe energie. André vertelt over hoe de energiemarkt werkt en wat de ontwikkelingen zijn. Daarnaast deelt hij zijn ervaringen met het sluiten van een directe PPA (energieverkoopcontracten) met directe afnemers, zoals gemeenten en grootverbruikers in de buurt van het zonnepark.

Derk te Bokkel, penningmeester bij Rijn en IJssel Energiecoöperatie. Derk vertelt over de energiemarkt en het perspectief van de energiecoöperatie. Welke mogelijkheden en kansen hebben energiecoöperaties om gebruik te maken van de dynamiek in de energiemarkt.

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


27 september: Risicodragend vermogen in jouw energieproject! Wie durft?

Sprekers:

Ronald Korpershoek van de Rabobank over: een stappenplan voor het ophalen van geld bij leden

Jakoba van der Mei van Oneplanetcrowd & StartGreen Capital over: zelf doen of crowdfunding?

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


15 november: Hoe kom je tot een rendabele en realistische businesscase?

Hoe kom je tot zo'n businesscase voor jouw duurzame energieproject? Wat zijn de belangrijkste variabelen en welke gevolgen hebben wijzigingen daarvan op de businesscase? Hoe kom je samen met een projectontwikkelaar tot een goede businesscase?

Spreker: Eelco Boers van Energie van Utrecht.

Na zijn presentatie gingen we in 4 groepen aan de slag; zon op dak, zon op land/water, wind op land en warmte. In die groepen werden ervaringen uitgewisseld over deze projecten, zowel qua businesscase, als breder.

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.

Structuur

De organisatiestructuur is die van een coöperatieve koepelorganisatie: Energie van Utrecht. De lokale Utrechtse coöperaties hebben via de algemene ledenvergadering 100% zeggenschap. Het bestuur van de koepelcoöperatie legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering en houdt toezicht op het Projectbureau dat de bedrijfsvoering verzorgt.

Inhoudelijk jaarverslag

Tijdens de laatste ALV (d.d. 9 mei 2023) is het geïntegreerd inhoudelijk jaarverslag van koepelcoöperatie en Projectbureau over het jaar 2022 door de ALV vastgesteld.
Het inhoudelijk jaarverslag is hier te downloaden.

Coöperatieve verenging Energie van Utrecht wordt mogelijk door de gezamenlijke inzet, steun en investeringen van lokale Utrechtse energiecoöperaties, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Provincie Utrecht en vele andere partners.

Projectbureau Energie van Utrecht werkt mee aan een duurzaam lokaal, regionaal en provinciaal energiesysteem, gebaseerd op het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie voor de regio U16, Amersfoort en het Utrechtse deel van FoodValley.

Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap.

Energie van Utrecht

2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

info@energievanutrecht.nl

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74 RABO 0359073905

Energie van Utrecht-balk voor web 2-transparant