De organisatie

De organisatie

De Utrechtse lokale energiecoöperaties voelen de groeiende urgentie van de energietransitie. Om op te schalen is professionalisering nodig. Daarvoor is als gezamenlijk initiatief het Projectbureau Energie van Utrecht opgericht.

Doel en werkwijze

Lokale energiecoöperaties hebben een unieke positie in de energietransitie. Als burgerinitiatief zijn zij lokaal verankerd. Ze stimuleren en organiseren betrokkenheid en bewonersparticipatie en zorgen zo voor draagvlak. Zo krijgen inwoners en bedrijven zeggenschap en de mogelijkheid om financieel deel te nemen aan de duurzame energieprojecten in hun eigen omgeving. Het Projectbureau Energie van Utrecht wil deze maatschappelijke rol van coöperaties in de provincie Utrecht ondersteunen en versterken.

Als professionele partner biedt het Projectbureau expertise, capaciteit en financiële middelen. Het bundelt ervaring en zet die in waar en wanneer dat nodig is, zonder de lokale identiteit aan te tasten. Het biedt continuïteit, als aanvulling op de lokale vrijwilligers en bestuursleden. Door de Utrechtse schaal kan de expertise makkelijk en voordelig ingezet worden.

Kennisdeling

De coöperatie werkt intensief samen met Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), Provincie Utrecht en andere regionale en provinciale organisaties die een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Het wil kennisdeling intensiveren. Zoals met Energie Samen (de landelijke koepel van energiecoöperaties), tussen lokale energiecoöperaties onderling en met andere regio’s. Verder werkt het op professionele basis samen met (semi-)overheden en commerciële marktpartijen.

Structuur

De organisatiestructuur is die van een coöperatieve koepelorganisatie: Energie van Utrecht. De lokale Utrechtse coöperaties hebben via de algemene ledenvergadering 100% zeggenschap. Het bestuur van de koepelcoöperatie legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering en houdt toezicht op het Projectbureau dat de bedrijfsvoering verzorgt.

Coöperatieve verenging Energie van Utrecht wordt mogelijk door de gezamenlijke inzet, steun en investeringen van lokale Utrechtse energiecoöperaties, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Provincie Utrecht en vele andere partners.

Projectbureau Energie van Utrecht werkt mee aan een duurzaam lokaal, regionaal en provinciaal energiesysteem, gebaseerd op het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie voor de regio U16, Amersfoort en het Utrechtse deel van FoodValley.

Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap.

Energie van Utrecht

2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

info@energievanutrecht.nl

06-31771169 (Fanny Claassen)

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74 RABO 0359073905

Energie van Utrecht-balk voor web 2-transparant