De organisatie

De organisatie

De Utrechtse lokale energiecoöperaties voelen de groeiende urgentie van de energietransitie. Om op te schalen is professionalisering nodig. Daarvoor is als gezamenlijk initiatief het Projectbureau Energie van Utrecht opgericht.

Doel en werkwijze

Lokale energiecoöperaties hebben een unieke positie in de energietransitie. Als burgerinitiatief zijn zij lokaal verankerd. Ze stimuleren en organiseren betrokkenheid en bewonersparticipatie en zorgen zo voor draagvlak. Zo krijgen inwoners en bedrijven zeggenschap en de mogelijkheid om financieel deel te nemen aan de duurzame energieprojecten in hun eigen omgeving. Het Projectbureau Energie van Utrecht wil deze maatschappelijke rol van coöperaties in de provincie Utrecht ondersteunen en versterken.

Als professionele partner biedt het Projectbureau expertise, capaciteit en financiële middelen. Het bundelt ervaring en zet die in waar en wanneer dat nodig is, zonder de lokale identiteit aan te tasten. Het biedt continuïteit, als aanvulling op de lokale vrijwilligers en bestuursleden. Door de Utrechtse schaal kan de expertise makkelijk en voordelig ingezet worden.

Kennisdeling

De coöperatie werkt intensief samen met Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), in het Servicepunt Energie. Dit Servicepunt wordt gefinancierd door de provincie Utrecht en biedt laagdrempelige opstarthulp voor coöperaties en coöperatieve projecten.

Ook is Energie van Utrecht gesprekspartner van de provincie Utrecht en andere regionale en provinciale organisaties die een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Het wil kennisdeling intensiveren. Zoals met Energie Samen (de landelijke koepel van energiecoöperaties), tussen lokale energiecoöperaties onderling en met andere regio’s. Verder werkt het op professionele basis samen met (semi-)overheden en commerciële marktpartijen.

Financiële Masterclasses

Energie van Utrecht en de Rabobanken in Midden-Nederland willen bijdragen aan de ondersteuning en verdere professionalisering van de energiecoöperaties en -initiatieven in de regio. Beide organisaties zijn in 2022 een samenwerking aangegaan omdat we er voordelen in zien om hier samen in op te trekken.
Gezamenlijk organiseren we jaarlijks 4 Energiecafés en 4 Financiële Masterclasses.

Tijdens een Financiële Masterclass gaan één of twee sprekers dieper in op een financieel onderwerp of vraagstuk rondom duurzame opwekprojecten. Bij de Energiecafés beginnen we met een inhoudelijk deel van een half uur, daarna is er tijd om te netwerken en te borrelen.


Informatie over eerdere masterclasses is hieronder te vinden.

Op welke manier haal je geld op bij je leden? Welke manieren zijn er om geld op te halen, wat zijn de verschillen en wat zijn de consequenties van de verschillende methodes. Het A4 met de mogelijkheden is hier te downloaden. En op de Energie Samen Academie terug te vinden op deze pagina.

Spreker: Jean-Pierre van Lin van Energie Samen

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


Hoe en waarom bepaal je de waarde van zonne- en windparken? Hoe doen we als energiecoöperatie zaken met partners? Hoe kopen we ons (verder) in, wanneer zij ‘eruit willen’? Hoe bepaal je niet alleen de waarde van een duurzaam energieproject, maar heb je er ook invloed op, en op de timing en gevolgen? Hoe houd je daar bij het aangaan van de samenwerking idealiter rekening mee?

Sprekers:
Stefan Janssen, adviseur/projectontwikkelaar duurzame energieprojecten, o.a. via Energie van Utrecht
Casper Hogendoorn, actief lid van coöperatie Soester Energie en voormalig financier, nu adviseur van duurzame energieprojecten bij IN.credible

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


Welke contracten heb je nodig bij een zon- of windproject en waar moet je op letten bij het opstellen van die contracten?

Vaak werkt een energiecoöperatie samen met een projectontwikkelaar aan zo'n project. Het is belangrijk dat je die samenwerking goed vastlegt en als coöperatie een goede positie verwerft.

Sprekers:
Christoph Buter, adviseur juridische zaken en regelgeving, o.a. via Energie van Utrecht
Stefan Janssen, adviseur/projectontwikkelaar duurzame energieprojecten, o.a. via Energie van Utrecht

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


Het Ontwikkelfonds voor Opwekprojecten en het nieuwe Ontwikkelfonds voor Warmte.

Voor de financiering van de ontwikkelkosten van je zon- of windpark is er het Ontwikkelfonds Opwek. Hiervan is het budget tijdelijk uitgeput; hoe gaat dat verder? Daarnaast kun je vanaf begin volgend jaar voor je collectieve warmteproject geld lenen bij het nieuwe Ontwikkelfonds Warmte.

Spreker:
Jean-Pierre van Lin, Programmamanager fondsen, Energie Samen
En inbreng van Ivo Thonon, Adviseur en Provinciaal Coördinator Ontwikkelfonds, Energie van Utrecht

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


Projectfinanciering; Wat is de financieringsbehoefte van je project? Hoe werkt de hefboomwerking? Wat zijn de voor- en nadelen van vreemd vermogen versus eigen vermogen? Hoe structureer je je project financieel en juridisch?

Spreker: Eelco Boers van Energie van Utrecht.

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


De Energiemarkt; hoe zit die in elkaar en hoe kun je erop inspelen? Dit onderwerp is bij de vorige masterclass aangedragen door de deelnemers.

Sprekers:
André Dippell, directeur van om | nieuwe energie. André vertelt over hoe de energiemarkt werkt en wat de ontwikkelingen zijn. Daarnaast deelt hij zijn ervaringen met het sluiten van een directe PPA (energieverkoopcontracten) met directe afnemers, zoals gemeenten en grootverbruikers in de buurt van het zonnepark.

Derk te Bokkel, penningmeester bij Rijn en IJssel Energiecoöperatie. Derk vertelt over de energiemarkt en het perspectief van de energiecoöperatie. Welke mogelijkheden en kansen hebben energiecoöperaties om gebruik te maken van de dynamiek in de energiemarkt.

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


Risicodragend vermogen in jouw energieproject! Wie durft?

Sprekers:

Ronald Korpershoek van de Rabobank over: een stappenplan voor het ophalen van geld bij leden.
Jakoba van der Mei van Oneplanetcrowd & StartGreen Capital over: zelf doen of crowdfunding?

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.


Hoe kom je tot een rendabele en realistische businesscase?

Hoe kom je tot zo'n businesscase voor jouw duurzame energieproject? Wat zijn de belangrijkste variabelen en welke gevolgen hebben wijzigingen daarvan op de businesscase? Hoe kom je samen met een projectontwikkelaar tot een goede businesscase?

Spreker: Eelco Boers van Energie van Utrecht.

Na zijn presentatie gingen we in 4 groepen aan de slag; zon op dak, zon op land/water, wind op land en warmte. In die groepen werden ervaringen uitgewisseld over deze projecten, zowel qua businesscase, als breder.

De presentatie van deze masterclass is hier te downloaden.

Structuur

De organisatiestructuur is die van een coöperatieve koepelorganisatie: Energie van Utrecht. De lokale Utrechtse coöperaties hebben via de algemene ledenvergadering 100% zeggenschap. Het bestuur van de koepelcoöperatie legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering en houdt toezicht op het Projectbureau dat de bedrijfsvoering verzorgt.

Inhoudelijk jaarverslag

Tijdens de ALV van 9 mei 2023 is het geïntegreerd inhoudelijk jaarverslag van koepelcoöperatie en Projectbureau over het jaar 2022 door de ALV vastgesteld.
Het inhoudelijk jaarverslag is hier te downloaden.

Coöperatieve verenging Energie van Utrecht wordt mogelijk door de gezamenlijke inzet, steun en investeringen van lokale Utrechtse energiecoöperaties, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Provincie Utrecht en vele andere partners.

Projectbureau Energie van Utrecht werkt mee aan een duurzaam lokaal, regionaal en provinciaal energiesysteem, gebaseerd op het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie voor de regio U16, Amersfoort en het Utrechtse deel van FoodValley.

Voor een snellere energietransitie, met lokale zeggenschap.

Energie van Utrecht

2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ Utrecht

info@energievanutrecht.nl

KvK-nummer: 80368735

IBAN: NL74 RABO 0359073905

Energie van Utrecht-balk voor web 2-transparant