Betrekken en beïnvloeden

Het doel van het programma Betrekken en beïnvloeden is projectleiders, bestuursleden en vrijwilligers bij energiecoöperaties beter te laten omgaan met:
 • bestuurders en politici
 • (sociale) media
 • omwonenden
 • publieksvoorlichting, marketing, crowdfunding

Trainingen

Voor dit programma zijn verschillende trainingen opgezet, namelijk:

 • Marketing & Campagne (start voorjaar 2023)
 • Omgaan met de (traditionele) Media (startdatum volgt)
 • Omgaan met Bestuur en Politiek (afgerond)
 • Omgaan met Omwonenden (afgerond)

Training Marketing & Campagne (start voorjaar 2023)

[Let op: deze training is uitgesteld naar voorjaar 2023]

“Ik wil een opiniestuk insturen, maar hoe schrijf ik dat overtuigend?”, “Hoe haal ik genoeg geld op voor mijn zonnepark?” of “Hoe kan ik de inwoners van mijn gemeente laten zien waarom windenergie zo gaaf is?” - allemaal vragen die je vast weleens hebt gehad. Op [datum volgt] begint een driedelige training die helpt antwoord te geven op deze vragen:

 • Eerste trainingsavond 19:00-21:00: Overtuigend schrijven en campagnevoeren. Een professioneel schrijver en een campagnemanager (van een politieke partij of een NGO) geven je een kijkje in de keuken.
 • Tweede trainingsavond 19:00-21:00: Het opzetten van een campagne- en marketingplan. Wat moet erin, waar houd je rekening mee en hoe stel je zo’n plan op? Een marketeer en een reputatiedeskundige laten het je zien.
 • Derde trainingsavond 19:00-21:00: Hoe ziet jouw marketing- en/of campagneplan eruit? Je presenteert je eigen plan aan je medecursisten en krijgt feedback.

Alle trainingen vinden plaats bij UCo (Tweede Daalsedijk 6a, Utrecht). Opgeven kan bij Ivo Thonon: ivo@energievanutrecht.nl of 06 37 33 37 93.

Afgeronde trainingen:

Omgaan met Bestuur en Politiek

Dit waren de bijeenkomsten bij de training 'Omgaan met Bestuur en Politiek':

 • woensdag 24 november 19:00-21:00: hoe werkt de lokale politiek (raad, college, ambtenarij) en wanneer zijn de beste momenten om informatie te geven?
 • dinsdag 7 december 19:00-21:00: hoe beïnvloed ik de raadsfracties, hoe formuleer je je boodschap kort en krachtig en wie zijn je mede- en tegenstanders? Daarbij kun je gebruikmaken van een burgerberaad.
 • woensdag 12 januari 2022 19:00-21:00: bespreken van je one-pager, stakeholdersanalyse en raadsinformatieplan
 • dinsdag 18 januari 2022 19:00-21:00: in gesprek met lokale politici: wat doen ze, wat willen ze en hoe help je hen?

[als je op de links klikt, vind je de presentaties en documenten]

Tijdens de tweede bijeenkomst (op 7 december) hebben de deelnemers elkaar hun stakeholdersanalyse van hun lokale project laten zien. De volgende training gaan we elkaars plannen bespreken om de gemeenteraadsfracties te beïnvloeden. Zo creëren de deelnemende energiecoöperaties lopende het programma zelf al plannen om op verder te bouwen en leren we van elkaar.

De lessons learnt van de derde bijeenkomst (12 januari) op een rijtje:

 • Begin op tijd: als je nog relaties moet opbouwen op het moment dat je de raadsleden nodig hebt ben je te laat. Heuvelrug Energie heeft veel profijt gehad van haar al opgebouwde relaties met raadsleden
 • Schakel de pers in: nog steeds geldt voor raadsleden: wat in de media wordt gezegd is waar. Goed dus dat EWEC goede contacten heeft met de journalistiek en twee artikelen in de pers kreeg
 • Voor ieder wat wils: zowel HE als EWEC zorgden er voor dat ze met elke fractie wel een connectie hadden op proces of inhoud.


Omgaan met Omwonenden

Misschien is dit wel het moeilijkste gedeelte voor elk zon-, wind- of warmteproject: omgaan met de mensen die bij of zelfs in je project wonen. De training ‘Omgaan met Omwonenden’ die Energie van Utrecht organiseerde gaf handreikingen voor begrip over en weer.

Hoeveel invloed kun en wil je omwonenden geven? Hoe ga je om met hun emoties en belangen? Welke rol geef je deze mensen en hoe kom je met hen in contact?

Dit waren de vier bijeenkomsten:

 • dinsdag 22 maart: een omgevingsmanager vertelt over haar dagelijks werk: hoe betrekt zij omwonenden bij haar projecten? Tot hoever geeft zij hen invloed?
 • dinsdag 5 april: wat staat er in een participatie- en communicatieplan? Aan de hand van de informatie die je hierover krijgt, stel je zelf (beknopt) zo’n plan op, inclusief aandacht voor sociale media.
 • dinsdag 10 mei: presenteren van de participatie- en communicatieplannen aan elkaar. Presentaties van BENG!, Veenwind en Veemarkt Samen over hun participatie- en communicatieplannen
 • dinsdag 17 mei: gesprekken met omwonenden oefenen met trainingsacteurs: hoe ga jij om met belangen en emoties? Gesprekken met omwonenden oefenen met trainingsacteurs

[als je op de links klikt, vind je de presentaties en documenten]

Tijdens de bijeenkomst op 5 april was er weer een levendig gesprek over hoe je omwonenden bij je project kan betrekken. Maar ook: waarom dat soms niet kan of lukt, of waarom omwonenden soms anders reageren dan je zou denken. Daarbij kwamen ook de volgende zaken langs:

 

Projectleider Betrekken en beïnvloeden: Ivo Thonon

Samen met zijn partner Harmony Folz geeft Ivo sinds 2017 advies over belangenbehartiging, overtuigend schrijven en omgevingscommunicatie vanuit het bureau Thonon Folz | Words with Impact. Omdat Ivo zelf bijna zes jaar Statenlid is geweest en ruim vier jaar met lokale en regionale D66-politici heeft gewerkt op het partijbureau weet hij hoe de politieke hazen lopen. Daarnaast heeft hij, net als zijn partner, in zijn hele carrière veel geschreven. Ze schrijven graag stukken die politici overtuigen om vóór meer duurzame energie te stemmen. Binnen ‘Betrekken en beïnvloeden’ is er ook per coöperatie vier uur gratis maatwerkadvies beschikbaar. Ivo komt dus graag langs bij jouw coöperatie om jullie politieke situatie door te spreken!


Contact:

Ivo@energievanutrecht.nl

06 37333793

Ook al denk je nu ‘in mijn gemeente kan er niets op gebied van duurzame energie’: je hebt zelf als energiecoöperatie óók invloed op de politiek. Laten we samen aan de slag gaan om zaken mogelijk te maken.