Bestanden en werkbladen handreiking RES 2.0 nu online

Bestanden en werkbladen handreiking RES 2.0 nu online

Handreiking RES website

Met veel mensen is hard gewerkt aan handreiking Regionale Energiestrategieën 2.0. Doel was houvast en inspiratie te geven voor de volgende stappen in de RES. Aanvullende werkbladen bieden praktische handvatten voor de vele aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES.

De bestanden en werkbladen waaruit de handreiking RES 2.0 bestaat bieden zowel houvast en richting als ruimte en inspiratie voor de volgende stappen en uitdagingen in de komende jaren.

De werkbladen bij de Handreiking geven praktische handvatten voor de vele aspecten en onderwerpen in het werken aan de RES. De werkbladen zijn opgesteld en afgestemd in themagroepen met experts en personen die betrokken zijn bij het werken aan de RES. De werkbladen komen stap voor stap beschikbaar. Handreiking RES 2.0

Geplaatst in

Laat een reactie achter