Floris Bruning: ‘Zon op Dak: we zijn er nog lang niet klaar mee’

Floris Bruning: ‘Zon op Dak: we zijn er nog lang niet klaar mee’

Floris Bruning

Veel energiecoöperaties zijn de afgelopen jaren bezig geweest om geschikte daken te vinden voor collectieve opwekprojecten. Soms met succes, maar vaak ook niet. Er zijn veel ‘showstoppers’ die ervoor zorgen dat een goed idee sneuvelt. Zelfs als de businesscase sluitend is, gaan veel projecten toch niet door. Dat kan en moet anders vinden wij van Energie van Utrecht.

Nu grootschalige opwekprojecten door de problemen bij zowel Stedin als TenneT mogelijk dreigen stil te vallen, mag zon op dak weer extra aandacht krijgen. Er is nog wel ruimte op het net voor projecten tot maximaal 250 panelen (3 x 80A aansluitingen) en soms is er al een grotere aansluiting aanwezig in het pand en kan daarop terug geleverd worden. Dan zijn projecten tot mogelijk wel 1.000 panelen haalbaar. Daarom pakken wij bij Energie van Utrecht dit onderwerp weer bij de kop, naast onze ondersteuning bij grootschalige opwek.

Een van de professionals die een belangrijke rol speelt bij collectieve zon-op-dak projecten is Floris Bruning van Soft Energy. Floris is nauw betrokken bij Energie van Utrecht. Hij draagt bij aan het opleiden van onze projectleiders en is voor velen een belangrijke vraagbaak.

We leggen Floris een aantal vragen voor.

Bij hoeveel potentiele projecten voor zon op dak ben jij de afgelopen jaren betrokken geweest?

Ik heb de afgelopen tien jaar voor ruim 1.000 projecten een haalbaarheidsstudie gedaan. Ongeveer 150 daarvan waren in opdracht van coöperaties.

Hoeveel daarvan zijn uiteindelijk gerealiseerd?

Slechts 30 tot 40 van de 150 projecten van energiecoöperaties zijn uiteindelijk gerealiseerd, hoewel ik niet van alle projecten weet wat de uiteindelijke afloop is. Dat aantal is helaas erg laag.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste oorzaken waarom deze projecten uiteindelijk sneuvelen?

Veel projecten gaan niet door omdat er technische risico’s zijn, zoals een constructie die niet geschikt is, dakbedekking die moet worden vervangen, de verzekeraar doet moeilijk.

Coöperatieve projecten gaan vaak niet door omdat de vergoeding voor het gebruik van het dak te laag is. Dat gaat vaak om slechts 2 euro per paneel per jaar. Dat levert de dakeigenaar te weinig op om de risico’s die er voor zijn gevoel toch aan kleven, goed te dekken.

Wat moet er volgens jou gebeuren om het slagingspercentage te laten stijgen?

De nieuwe SCE-regeling geeft meer zekerheid en biedt meer kansen om een flexibele financiering te regelen. De vergoeding voor het gebruik van het dak kan dan omhoog en de eigenaar kan ook zelf  mee investeren met een aantrekkelijk rendement. Dan wordt het interessant voor dakeigenaren om mee te doen.

Het Rijk moet dan wel de totale pot voor deze regeling flink verhogen, want anders is er geen zekerheid dat een project ook doorgang kan vinden. Dat hebben we dit jaar al ondervonden: er zijn veel inspanningen gedaan die uiteindelijk niet beloond werden.

Wat is jouw belangrijkste tip voor de vele vrijwilligers van de energiecoöperaties die vol enthousiasme aan de slag gaan om (opnieuw) naar geschikte daken te zoeken?

Zorg dat je een goed verhaal hebt en geef aan dat we een professionele partij zijn die weten wat ze doen. Kijk goed naar wat er op het dak mogelijk is. Zorg dus dat je de kengetallen op een rij hebt en weet wat voor aansluiting er al is.

Wil de dakeigenaar er vooral geld aan verdienen, begin er dan niet aan. Als hij wil bijdragen aan de transitie en wat met de buurt wil organiseren, dan zijn de kansen op een succesvol traject al een stuk groter. Bepaal op tijd wanneer het project niet haalbaar is. Ga dus niet te lang door, als het een ingewikkelde casus is. Stop op tijd en ga op zoek naar een beter dak. Zorg dat je er ook zelf positieve energie van krijgt!

Aan de slag!

Wil je aan de slag met een dak en heb je behoefte aan ondersteuning, stuur dan een mail aan fanny@energievanutrecht.nl We brengen je in contact met een adviseur die je op weg helpt. Floris zal dan zorgdragen voor de businesscase. Financiering voor deze ondersteuning is geregeld met geld van de provincie.

Geplaatst in

Laat een reactie achter