Nu bij elk provinciaal windproject: minstens 50% lokaal eigendom!

Nu bij elk provinciaal windproject: minstens 50% lokaal eigendom!

Windmolen in landschap

Woensdag 26 juni hebben Provinciale Staten met driekwart meerderheid het Beleidskader Lokaal Eigendom en Participatie aangenomen. Alleen de rechtse partijen BBB, UtrechtNu!, FvD en PVV stemden tegen. Vooral Volt en ChristenUnie waren erg enthousiast over het kader.

Provinciale Staten hebben wel twee belangrijke zaken gewijzigd:

  1. Maatschappelijke organisaties zoals ziekenhuizen, scholen of universiteiten gelden nu ook als lokaal eigendom. Daarmee kunnen ze onze partner worden in het bereiken van lokaal eigendom, maar ook onze concurrent: Eneco die met de Universiteit Utrecht een windpark neerzet voldoet ook aan het Beleidskader. Voor het overige voldoen echter alleen energiecoöperaties aan de definitie ‘lokaal eigendom’ – zelfs overheden zijn uitgesloten.
  2. We moeten bij elk project gaan bekijken of en hoe we een kleine hoeveelheid aandelen kunnen achterhouden voor met name tegenstanders die tóch later willen instappen als het park is gebouwd en het met de hinder toch wel vinden meevallen.

Het kader geldt voor projecten met tussen de één en twintig moderne windmolens, en vanaf de inwerkingtreding van de Energiewet vanaf drie windmolens (15 MW). Als gemeenten het gezag overnemen dan mogen zij een eigen kader gaan hanteren, al geeft de provincie haar kader dan mee in de overdracht. Vragen over het kader kan je stellen via ivo@energievanutrecht.nl.

Vanaf het najaar vijf miljoen extra in het Ontwikkelfonds Opwek

Provinciale Staten hebben met ruime meerderheid ingestemd met het bijstorten van vijf miljoen euro in het provinciale Ontwikkelfonds Opwek. Dat is mooi, want op dit moment is er nog maar een half miljoen beschikbaar. Een project kan tot maximaal 535.000 euro lenen uit het fonds om de aanloopkosten te betalen. Met de bijstorting kunnen dus minimaal negen projecten geholpen worden. De ambtenaren gaan nu met Energie Samen en het Nationaal Groenfonds de storting inregelen. We verwachten dat daarna in het najaar het fonds open kan gaan voor aanvragen. Eén verschil met voorheen is dat de provincie wind voorrang wil geven boven zon en geen aanvragen met minder dan 50% lokaal eigendom wil honoreren. Met (aan)vragen kan je terecht bij ivo@energievanutrecht.nl.

Geplaatst in