Nieuwsbrief #24

In Spark #24, de nieuwsbrief van Energie van Utrecht, de Projectcentrale voor coöperatieve energieprojecten, begeleiding van warmte-initiatieven in de provincie Utrecht, financiële masterclass over businesscases en netcongestie: hoe nu verder?Lees dit en meer via de onderstaande link! Lees hier de volledige nieuwsbrief.

Lees meer

Financiële masterclass op 15 november

Hoe kom je tot een rendabele en realistische businesscase voor jouw duurzame energieproject? Wat zijn de belangrijkste variabelen en welke gevolgen hebben wijzigingen daarvan op de businesscase? Het onderwerp van de financiële masterclass op dinsdag 15 november is: Hoe kom je tot een rendabele en realistische businesscase? We willen er weer een interactieve sessie van maken,…

Lees meer

Energiecafé op 2 november

Op woensdag 2 november organiseren we weer een Energiecafé, een samenwerking tussen Energie van Utrecht en de Rabobanken in Midden Nederland. Hiervoor willen we je van harte uitnodigen. Locatie: Camping Ganspoort, Helling 87 in Utrecht.We starten om 20 uur en het duurt tot ongeveer 22 uur. De volgende onderwerpen staan op het programma: Michel Geluk (Rabobank) vertelt over de…

Lees meer

Transform.Hackathon: 31 oktober -2 november

Werk mee aan concrete oplossingen voor de uitdagingen van de energietransitie op de Transform.Hackathon! Samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is Energie Samen owner van de challenge Value (waarde) – Increasing value through selling less. Hoe gaan we nieuwe waardemodellen ontwikkelen die lokale uitwisseling van energie simpel, effectief en toepasbaar maakt, zodat iedereen kan…

Lees meer

U-Thuis Najaarsbijeenkomst

Op 18 oktober is de U-Thuis Najaarsbijeenkomst voor de lokale energie-initiatieven. Die avond worden in het Provinciehuis inspirerende voorbeelden gedeeld om de provincie te verduurzamen en wordt ingegaan op de praktische uitdagingen van de energietransitie. Het thema is dit keer: Inclusieve energietransitie. Om 19 uur is de inloop bij de energiemarkt en om 19.30 uur…

Lees meer

Nieuwsbrief #23

In Spark #23, de nieuwsbrief van Energie van Utrecht, de aanstelling van Guus Ydema als interim-directeur van het Projectbureau. Een interview met Koen Hordijk, voorzitter van Woerden Energie. Mogelijkheid om mee te doen aan verschillende onderzoeken zoals onderzoek naar het vinden van oplossingen voor netcongestie bij zon-op-dak projecten en gefaseerd verduurzamen als agrariër. Lees dit…

Lees meer

Koen Hordijk van Woerden Energie: “Ga maar in gesprek”

Koen Hordijk is er in tweeëneenhalf jaar in geslaagd Woerden Energie te laten groeien naar 150 leden en een goede band met de politiek op te bouwen. Dit heeft hij gedaan door met iedereen te praten en relaties aan te knopen. Van duurzaam hout naar duurzame energie Koen Hordijk heeft niet het meest typische pad…

Lees meer

Subsidie Provincie Utrecht groen licht!

Provincie Utrecht heeft groen licht gegeven voor subsidie voor de opstartkosten van het Projectbureau van Energie van Utrecht. Dat maakt een vliegende start nu mogelijk. Net voor kerst kwam het bericht dat de subsidieaanvraag bij de provincie van € 150.000,- is goedgekeurd. Een groot deel wordt direct ter beschikking gesteld. Samen met een gift van…

Lees meer

Rolverdeling NMU en Energie van Utrecht

In december 2020 is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen Energie van Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Wat houdt die overeenkomst in? En waarvoor kun je bij wie terecht? Samenwerking is voor het Projectbureau Energie van Utrecht één van de speerpunten Alleen samen zijn de ambitieuze doelstellingen haalbaar. Een belangrijke partner is de Natuur en…

Lees meer