Provincie Utrecht: meer wind nodig voor behalen Klimaatdoelen

Provincie Utrecht: meer wind nodig voor behalen Klimaatdoelen

windmolens

Uit de tussenbalans over de Regionale Energiestrategieën in de provincie Utrecht blijkt dat RES U16, RES Amersfoort en de drie Utrechtse gemeenten in RES Foodvalley een extra inspanning moeten doen om de Klimaatdoelen voor 2030 te halen. Met name het achterblijven van planvorming rond windenergie zet de doelstelling onder druk.

Gemeenten, waterschappen en provincie spraken af om in de drie Utrechtse RES-regio’s samen in totaal 2,4 TWh zonne- en windenergie op te wekken in 2030. Naar verwachting wordt met de huidige voortgang iets meer dan de helft hiervan gerealiseerd. De provincie roept gemeenten op om voor 1 december met meer locaties voor wind te komen en om bestaande plannen sneller op te pakken en biedt hiervoor ondersteuning aan.
Lees meer op de website van de provincie

En lees meer hierover in een artikel van RTV Utrecht.

Geplaatst in

1 reactie

  1. Niet alleen de provincie bied haar ondersteuning aan om plannen van wind energie sneller op te pakken, maar ook wij vanuit de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
    De VRU kan gemeenten ondersteunen bij de zoekgebieden voor zowel wind als zonne-energie om inzichtelijk te maken welke veiligheidsrisico’s er zijn binnen een zoekgebied en hierover adviseren hoe deze risico’s voorkomen of beperkt kunnen worden, zodat een wind of zon initiatief ingepast kan worden binnen een plangebied.

Laat een reactie achter