Inspreken van coöperaties over Kansrijke Gebieden voor Wind viel goed bij Provinciale Staten

Inspreken van coöperaties over Kansrijke Gebieden voor Wind viel goed bij Provinciale Staten

Windmolen in landschap

Samen met EWEC, Veenwind en Windkracht Eemland (en projectontwikkelaar Blue Bear uit Houten) heeft Energie van Utrecht op dinsdagavond 27 februari ingesproken bij de Statencommissie voor Milieu.

Daarin lieten de coöperaties zien dat er ook veel mensen vóór windenergie zijn en dat je mooie dingen kan doen met de opbrengsten als je het coöperatief aanpakt. EvU benadrukte dat wind ook goed is voor netcongestie (en daarmee voor woningbouw en bedrijfsuitbreidingen), goedkoper is dan zonne-energie en ook veel minder kost aan netbeheerkosten. Hoewel het een ‘rechts’ verhaal was over kosten en ondernemerschap sloegen vooral de progressieve partijen erop aan, want zij hoorden hierin ook een aanpak van energiearmoede. Kortom, de boodschap viel goed.

Tijdens de commissiebehandeling kondigde de SGP een voorstel aan om in de Energievisie vast te leggen dat de provincie 100% lokaal eigendom moet nastreven, met een minimum van 50%. Volt komt met een voorstel om het college op te roepen energiecoöperaties bekender te maken onder de inwoners. Die motie kan sowieso op steun rekenen van ChristenUnie, PvdA en GroenLinks. Op woensdag 20 maart wordt over de voorstellen gestemd in Provinciale Staten.

Geplaatst in