‘Met een herijkte strategie willen wij nog beter aansluiten op de praktijk van onze leden’

Eind vorig jaar hebben bestuur en directie van Energie van Utrecht de tijd genomen om de strategie te herijken. “We merken dat leden om ondersteuning vragen op een steeds breder palet van onderwerpen in de energietransitie”, zegt Fanny Claassen. “Met een nieuwe strategie gebaseerd op drie pijlers hopen wij als projectenbureau nog beter aan te…

Lees meer

Energie van Utrecht heeft nu een Raad van Advies

Energie van Utrecht heeft eind 2021 een Raad van Advies in het leven geroepen. Deze RvA adviseert directie en bestuur, gevraagd en ongevraagd over de missie, visie, ambitie en strategie van Energie van Utrecht.  Fanny Claassen, directeur van Energie van Utrecht, ziet de komst van een Raad van Advies als een belangrijke verbeterslag voor het…

Lees meer

Training ‘Omgaan met Omwonenden’

Misschien is dit wel het moeilijkste gedeelte voor elk zon-, wind- of warmteproject: omgaan met de mensen die bij of zelfs in je project wonen. De nieuwe training ‘Omgaan met Omwonenden’ die Energie van Utrecht organiseert geeft handreikingen voor begrip over en weer. De training bestaat uit vier bijeenkomsten en start op dinsdag 22 maart.…

Lees meer

Elmar Theune is nieuw bestuurslid voor Energie van Utrecht

Elmar is op 25 november benoemd tot bestuurslid van Energie van Utrecht. Voor Energie van Utrecht zal zij het contact onderhouden met de Utrechtse coöperaties van de Gelderse Vallei. Dat zijn er nu twee: Rhenen Energie en ValleiEnergie. Daarnaast is zij binnen het bestuur verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van energiecoöperaties met focus op de…

Lees meer

Cilou Bertin: “Energie Samen levert de tools die energiecoöperaties naar eigen inzicht kunnen gebruiken.”

Cilou Bertin werkt bij Energie Samen als coördinator projectontwikkeling en fondsen, zoals zij zelf haar functie omschrijft. Zij is één van de drijvende krachten achter het Ontwikkelfonds dat sinds juli in de lucht is en het pas opgerichte Realisatiefonds voor kleinere projecten. Een gesprek met een gedreven coördinator die duurzaamheid thuis in praktijk brengt met…

Lees meer

Webinar Netcongestie

Netcongestie is op dit moment een vervelend ding in onze provincie. De netbeheerder weigert om nieuwe projecten aan te sluiten of transportindicaties af te geven voor de SDE of SCE. Leon van Straathof van Energie Samen geeft op 23 december een webinar over hoe je aansluitingen toch voor elkaar kunt krijgen. Daarnaast praat hij je…

Lees meer

Webinar ‘Bouwen aan het vertrouwen in aardwarmteprojecten’

Tot nu toe is aardwarmte in Nederland voornamelijk toegepast in de glastuinbouw. De technologie is relatief onbekend bij het algemene publiek. Veel mensen zijn er nog niet vertrouwd mee. Hoe gaan we bij aardwarmteprojecten om met verschillende belangen, welke effecten kan je verwachten bij grotere participatie van burgers en hoe geef je zeggenschap vorm? Draagt…

Lees meer

Uptempo! lunchwebinar Energieopslag

Hoe kan gezamenlijke opslag van stroom de plaatsing van zonnepanelen op daken toch mogelijk maken? Ook in wijken waar het netwerk tegen de grenzen aanloopt? Is een buurtbatterij nu al voordelig genoeg voor huurders, of pas als salderen wordt afgebouwd? Log in op het lunchwebinar Energieopslag voor een antwoord op deze vragen. In het Uptempo!…

Lees meer

Eemnes Energie kijkt terug op succesvolle Energieavond

Hoe betrek je bewoners bij de energietransitie? Eemnes Energie en de Vuurmeesters pakten het groots aan met een Energieavond. Ruim tachtig Eemnessers kwamen om te luisteren naar verschillende lezingen en om zelf informatie op te halen. Een levendig debat met een panel vormde het sluitstuk van een geslaagde avond. “Het heeft wel even geduurd om…

Lees meer

Uitnodiging lezing KNMI over IPCC Rapport

Wat zijn de effecten van klimaatverandering voor de provincie Utrecht? Op woensdag 8 december organiseert de provincie Utrecht een lezing, waarin experts van het KNMI zullen vertellen over het IPCC rapport. In 2022 komt een nieuwe versie van het IPCC rapport uit. Inmiddels zijn een aantal stukken al naar buiten gekomen en deze informatie is…

Lees meer