Onderzoek naar oplossingen netcongestie voor zon-op-dak

Onderzoek naar oplossingen netcongestie voor zon-op-dak

Zonnepanelen op dak De Wissel

In de provincie Utrecht heerst netcongestie en daardoor komen verschillende zon-op-dak projecten in de problemen. Doordat ze forse vertraging oplopen en er vaak geen zicht is op de termijn waarop het probleem verholpen is, is de kans aanzienlijk dat hun reeds toegekende SCE of SDE subsidie komt te vervallen. Om deze reden zoekt de provincie Utrecht naar mogelijkheden om zonne-energie op te wekken zonder het energienetwerk te belasten. Verschillende dakeigenaren hebben gevraagd om ondersteuning bij het zoeken naar de juiste oplossing voor hun project. Door de verschillende oplossingen en technieken in beeld te brengen met daarbij de implicaties en aanbieders kunnen deze projecten verder geholpen worden. En mogelijk kunnen ze alsnog gerealiseerd worden.

Next2Company heeft in de eerste helft van 2022 in opdracht van de provincie Utrecht een marktconsultatie gedaan waaruit verschillende mogelijkheden naar voren komen om projecten van meer dan 200 zonnepanelen toch te realiseren. Als opvolging op deze marktconsultatie heeft Energie van Utrecht nu van de provincie Utrecht opdracht gekregen om dakeigenaren met plannen en met grootverbruikersaansluitingen verder te helpen met hun project. Ook gaat Energie van Utrecht kennis rondom netcongestie en systeemintegratie ontsluiten en delen. Dat laatste wordt gedaan in een nog op te richten Community of Practice (CoP).

Er is een lijst met projecten die onderzocht gaan worden, maar er is waarschijnlijk nog plek voor één of enkele cases met netcongestie, waar je ondersteuning voor wilt bij het zoeken naar een oplossing. 
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Stella via stella@energievanutrecht.nl

Geplaatst in

Laat een reactie achter