BENG! en BHM Solar werken samen in De Bilt

BENG! en BHM Solar werken samen in De Bilt

BENG!

Energiecoöperatie BENG! in De Bilt en BHM Solar uit Utrecht en werken samen aan een groot zonneproject: Zonneweide Voordaan in Groenekan. “Met spanning keken wij uit naar de eerste contacten met de bevolking”, zegt Bouwe Taverne van BENG! “Gelukkig ging dit uitstekend! Deelnemers aan gesprekken voelden zich serieus genomen en weten dat ze mee kunnen denken.” 

De eerste twee bijeenkomsten over het zonneproject zijn belegd met uitsluitend de direct omwonenden. Ook zijn er aparte gesprekken gevoerd met belangenorganisaties. Binnenkort is de eerste meeting met de bevolking van Groenekan en met de leden van BENG!.

Deze aanpak is niet toevallig tot stand gekomen. Want participatie betekent in de ogen van BENG! en projectontwikkelaar BHM Solar dat iedereen die het meest betrokken is, mee kan werken aan het ontwerp van het park. Het doel is dat een combinatie van verlangens en ideeën tot een samenhangend geheel en draagvlak voor het project leidt. Bouwe: “De verdeling van eigendom, zeggenschap en benutting van stroom kan op deze manier minimaal 50/50 worden en wellicht zelfs 100/0.” 

Financiering

Spannend wordt het ook volgens hem als er daadwerkelijke investeringen gedaan moeten worden, zoals voor leges en voor reservering van ruimte op het Stedin-net. “Maar ook nu al is sprake van flinke uitgaven, bijvoorbeeld doordat BENG! een projectleider heeft aangetrokken van het Projectbureau Energie van Utrecht”, stelt Bouwe. “De financiering daarvan moet komen uit het Ontwikkelfonds. In de toekomst willen wij ook kijken naar crowdfunding bij onze leden. Kortom: alles wat afgelopen jaren in het Utrechtse en bij Energie Samen is opgebouwd aan support van lokale energiecoöperaties wordt nu benut om van Zonneweide Voordaan een succes te maken.”

Geplaatst in

Laat een reactie achter