Veelbelovend coalitieakkoord provincie Utrecht

Veelbelovend coalitieakkoord provincie Utrecht

aan de slag_klein

Op 5 juli werd het provinciale coalitieakkoord getekend door Groenlinks, VVD, PvdA, CDA en D66.
Huib van Essen is maandag 21 augustus weer geïnstalleerd als gedeputeerde en mag nog eens vier jaar door op het thema Energietransitie. Op dat thema is het akkoord veelbelovend.

Hieronder een paar highlights:

  • Provincie blijft inzetten op de opwek van zonne-energie (zon op dak, zonnevelden, zon op parkeerplaatsen) en windenergie.
  • Provincie onderzoekt de mogelijkheden voor een provinciaal warmtebedrijf en geeft uitvoering aan de uitkomsten van het onderzoek.
  • Provincie ondersteunt coöperatief eigendom bij duurzame energieprojecten. Zo zorgen we voor meer draagvlak. We streven daarbij naar minstens 50% lokaal eigendom. Energiecoöperaties die door de provincie financieel worden ondersteund vragen we ervoor te zorgen dat de directe omgeving mee kan profiteren van de opbrengsten.
  • Het oplossen van netcongestie is topprioriteit. De provincie wordt publiek aandeelhouder van Stedin.
  • Provincie doet onderzoek naar zon- en windlocaties op aansluitbaarheid, haalbaarheid en lokaal eigenaarschap. De uitkomsten hiervan bespreken we aan de RES-tafels.

En specifiek voor wind:  

  • Provincie is terughoudend met de inzet van het provinciaal projectbesluit (voor wind), maar beseft dat dit uiteindelijk noodzakelijk kan zijn om de RES-biedingen na te komen.
  • Provincie geeft de gemeenten na publicatie van de PlanMER zes maanden om uitsluitsel te geven voor welke locaties zij zelf de rol van bevoegd gezag op zich nemen (besluit gemeenteraad). Wij streven hierbij naar consensus en goede ruimtelijke spreiding. Gemeenten die zelf de rol van bevoegd gezag oppakken ondersteunen we daarbij.
  • Parallel hieraan bereidt de provincie een projectbesluit voor voor de locaties die de provincie, indien nodig, zelf gaat oppakken. Participatie maakt hier onderdeel van uit. Afhankelijk van het uitsluitsel dat gemeenten geven, zetten we de projectbesluitprocedure door. Besluitvorming over (ontwerp) projectbesluit vindt plaats na verloop van bovengenoemde termijn.
  • Het provinciaal projectbesluit is erop gericht om, aanvullend op de plannen die gemeenten zelf oppakken, voldoende windenergie te realiseren om het totale bod van 2,4 TWh zon en wind uit de RES te realiseren.

De volledige tekst van het coalitieakkoord is te vinden op: Coalitieakkoord provincie Utrecht 2023-2026

Geplaatst in