Deelauto-initiatief van Goedopweg wil samenwerken met energiecoöperaties

Deelauto-initiatief van Goedopweg wil samenwerken met energiecoöperaties

Deelauto's Soest

Autodelen draagt bij aan een beter milieu en een aantrekkelijker leefomgeving. Daarom wil Goedopweg dit stimuleren. In de steden Utrecht en Amersfoort groeit het aantal deelauto’s snel. Daarbuiten is het aanbod veel dunner.
Uit een verkenning door Goedopweg blijkt dat er buiten de steden steeds meer potentie is, maar dat de grote spelers zich concentreren op de steden. Coöperatief autodelen blijkt daarentegen kansrijk, ook in kleinere kernen. Al bij 10 gebruikers is het mogelijk om een deelauto te plaatsen. In steeds meer plaatsen slaat dit aan. Maar er zijn nog heel wat kernen en wijken zonder deelauto’s.

Goedopweg wil hier verandering in brengen. Daarom wordt een campagne voorbereid voor de hele regio Utrecht. In die campagne gaan we op zoek naar mensen die willen gaan autodelen. Die willen we koppelen aan (nieuw te plaatsen) deelauto’s.

Het samen delen van elektrische auto’s sluit goed aan bij de doelen van energiecoöperaties. Her en der zijn er al goede ervaringen, zoals in Soest. Maar in veel gevallen is het onderwerp nieuw en is er nog geen know how. Goedopweg komt graag in contact met energiecoöperaties, zodat we samen nieuwe initiatieven kunnen ontplooien. Bij voldoende interesse kunnen we ook verdere stappen zetten, zoals een gezamenlijke bijeenkomst.

Interesse of vragen? Laat van je horen via deelmobiliteit@goedopweg.nl

Goedopweg is een samenwerkingsverband van de gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Geplaatst in