Reactie op rapport Urgenda: Wij stoppen niet als er klimaatdoelstellingen behaald zijn

Reactie op rapport Urgenda: Wij stoppen niet als er klimaatdoelstellingen behaald zijn

header_energie-van-utrechtwebsite

Tussen Kolen en Parijs’ is het nieuwste rapport van Urgenda. In dat rapport worden tal van suggesties gedaan om aan de slag te gaan met de energietransitie. Het rapport pleit ook tegen grote zonnevelden en stelt dat er niet meer windmolens op land nodig zijn. Lees hier de reactie van Siward Zomer, coöperatief directeur Energie Samen op deze laatste stellingname, waarbij hij ingaat op de onmisbare rol en werkwijze van lokale energiecoöperaties.

De suggesties die gedaan worden in het Urgenda-rapport ‘Tussen Kolen en Parijs’ om aan de slag te gaan met de energietransitie hebben als uitgangspunt dat vele kleine stappen samen veel effect hebben. Bovendien focust het rapport op de integraliteit van alle oplossingen. Prachtige plannen en ideeën.

Windmolens op land
Aan de andere kant pleit het rapport ook tegen grote zonnevelden en stelt dat er niet meer windmolens op land nodig zijn. Juist projecten waar leden van veel energiecoöperaties al hun tijd in stoppen. Projecten die volgens ons nu onmisbaar zijn voor de energietransitie, en waarvan bovendien de opbrengsten worden ingezet voor verdere verduurzaming op lokaal niveau.

Vele wegen naar Rome
Tussen Keulen en Parijs ligt de weg naar Rome. Zoals iedereen weet zijn er vele wegen die naar Rome leiden. Eén daarvan is de “Bottom-up-weg”. Deze weg bewandelen onze leden. Met een ongekend positief doorzettingsvermogen maken lokale duurzame initiatieven belangrijke stappen voor lokale verduurzaming. Dit krijgt overigens veel bijval in het rapport, waarvoor dank aan Urgenda. De erkenning voor onze inzet en aanpak wordt zeer gewaardeerd.

Lokale omgeving
Maar als je de energiecoöperaties in Nederland zou vragen: waar ga je naar toe? Dan lopen er maar weinig naar Parijs; er werkt niemand aan duurzame energie vanwege een rechtszaak of een Klimaatakkoord. Ze wonen gewoon in hun dorp of stad en voelen zich betrokken bij hun lokale omgeving. Zij willen vanuit eigen verantwoordelijkheid met de energietransitie aan de slag gaan, onafhankelijk worden op het gebied van energie, een bron van inkomsten genereren om de leefbaarheid in hun dorp of wijk te verbeteren, de wereld beter achterlaten voor hun kinderen en kleinkinderen.

Ze willen samen hun eigen duurzame stroom opwekken. Niet omdat we dat in Den Haag, Brussel of Parijs besloten hebben. Niet voor de Urgendarechtszaak, niet voor het Klimaatakkoord, niet voor een Clean Energy Package, maar voor de bewoners, kinderen en kleinkinderen van Loppersum, Amsterdam, Terheijde, Staphorst, Neer, Culemborg, Lochem, Heeg, Assen, en ga zo maar door.

Keukentafel
Deze plannen worden bedacht aan keukentafels. En worden verder gebracht met buurt- en dorpsgenoten. We gaan Loppersum duurzaam maken, Amsterdam, Terheijde,…. Samen wordt gekeken naar de beste mogelijkheden voor verduurzaming. Niet omdat het moet, maar omdat het daar kan. We beslissen samen, lokaal, aan keukentafels, in zaaltjes, en raadsvergaderingen, wat de beste locatie is, de beste techniek, de beste manier van inpassen in de omgeving, en hoe we onze lokale natuur daarbij kunnen versterken. We gaan aan de slag. En vervolgens bepalen we met elkaar wat we met de opbrengsten doen.

Duurzame doelen
Een landelijke doelstelling voor Terawatt aan duurzame energie is er om anderen in beweging te krijgen. Wij zijn al lang in beweging. We stoppen ook niet als er van bovenaf opgelegde doelen of tussendoelen behaald zijn. Ben je mal! Terheijde gaat niet stoppen omdat er door het plannen van windmolens in Amsterdam bepaalde doelstellingen gehaald zijn. Loppersum gaat niet stoppen omdat er een groot windpark op zee komt. Wij gaan door met onze duurzame doelen: het versterken van de lokale economie, leefbaarheid, natuur en landschap, een rechtvaardige energietransitie én lokale vermindering van CO2-uitstoot.

Dat kan allemaal dankzij de lokale duurzame energieprojecten van burgers. Het bijdragen aan een regionale, landelijke, of Europese doelstelling is een mooie bijkomstigheid, maar we laten onze inzet er niet van af hangen.

Cijfers
Voor een reactie op de cijfers achter de windplannen van Urgenda verwijzen we naar de reactie van NWEA. Over de plannen voor zon kunnen wij vanuit onze jarenlange ervaring met het zoeken en vooral vinden van geschikte daken voor zon alleen maar constateren dat dat ons niet optimistisch stemt. De cijfers uit het rapport van Urgenda lijken ons veel te rooskleurig. Zie ook de reactie van Holland Solar.

Siward Zomer, coöperatief directeur Energie Samen

Geplaatst in

Laat een reactie achter