Vernieuwende initiatieven maken kans op subsidie

Vernieuwende initiatieven maken kans op subsidie

Leader-plaatje

In de provincie Utrecht wordt er al sinds 2001 gewerkt met de LEADER-methode. LEADER is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling waarbij een gebied zelf een strategie opstelt en die uitvoert door middel van het aanjagen, mee ontwikkelen en financieel ondersteunen van vernieuwende initiatieven van onderop die daar aan bijdragen. In Utrecht zijn er al honderden projecten gerealiseerd waarmee tientallen miljoenen euro’s zijn geïnvesteerd in het Utrechtse platteland en de verbinding met de stad. 

LEADER is op zoek naar vernieuwende initiatieven vanuit de samenleving, vanuit ondernemers, burgers of organisaties. Omdat LEADER een Europees programma voor plattelandsontwikkeling is, moet het wel gaan om initiatieven die plaatsvinden op het platteland, of die verbinding leggen tussen stad en platteland. (N.B. Stad Utrecht en de bebouwde kom van Woerden, Nieuwegein, IJsselstein, Amersfoort, Houten, Zeist, Soest en Veenendaal zijn voor LEADER ‘stad’. Alle overige kernen en buitengebied ziet LEADER als platteland.)

LEADER kan fungeren als een verdubbelaar van andere overheidsbijdragen: LEADER kan maximaal 25 % subsidie verstrekken, mits andere overheden (provincie, gemeenten, waterschap) ook 25 % bijdragen. Ondergrens voor het aanvragen van subsidie is € 12.500 LEADER-bijdrage (= 25 %, dus totale projectbegroting dient minimaal € 50.000 te zijn). LEADER kan maximaal € 100.000 bijdragen.

In de provincie Utrecht is een LEADER-gebied aan de westkant van de provincie, zie leaderweidseveenweiden.nl en één aan de oostkant van de provincie, zie leaderutrechtoost.nl.

In Utrecht Oost is subsidie beschikbaar voor “initiatieven die op vernieuwende wijze bijdragen aan het opwekken, opslaan of gebruik van duurzame energie”. In Utrecht West is het thema net iets anders, namelijk: “vernieuwende, gezamenlijke initiatieven in ketens en/of kringlopen en/of verduurzaming van dorp of streek.”

Voor meer informatie bekijk de websites of neem contact op met Maike van der Maat, coördinator Leader Utrecht-Oost, maike@consultopmaat.nl

Geplaatst in

Laat een reactie achter