Provinciale coalitieonderhandelingen

Provinciale coalitieonderhandelingen

windmolen_mist_klein

Wat hebben wij gedaan om die te helpen?

In de provincie Utrecht hebben GroenLinks, VVD, D66, PvdA en CDA een coalitieakkoord bereikt. De partijen zeggen zich in te zetten voor ‘een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie Utrecht waar huidige én toekomstige generaties gelukkig kunnen leven.’

Na twee valse starts zijn GroenLinks, VVD, D66, PvdA en CDA sinds eind mei inhoudelijk aan het onderhandelen geweest. Dat zijn belangrijke onderhandelingen omdat de provincie het bevoegd gezag is voor windprojecten én omdat zij een belangrijke subsidieverlener is (voor het Servicepunt Elektriciteit, maar ook via de UsET-subsidies). Samen met onze partners EnergieNL en NMU hebben wij op verschillende manieren de politici van informatie voorzien:

  • De NMU heeft het groene Verkiezingsdebat vóór de verkiezingen georganiseerd, waarop NMU en wij in gesprek konden met de lijsttrekkers en andere kandidaten.
  • Twee Statenleden van de PvdA en een oud-Statenlid van de ChristenUnie zijn langs geweest op ons Energiecafé
  • We hebben gesprekken gevoerd, of gaan die voeren, met de nieuwe woordvoerders energie.
  • We hebben een oproep gedaan aan de onderhandelaars om in te zetten op meer windenergie in het coalitieakkoord.
  • De informateurs hebben van ons suggesties gekregen voor teksten voor in het coalitieakkoord rondom windenergie.

Onze wens is nog om samen met het bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB NL, Stedin, LTO Noord) een oproep te gaan doen voor wind, omdat wind nu eenmaal de goedkoopste vorm van energie is en daarmee goed voor het vestigingsklimaat als we dat lokaal kunnen verkopen.

Het akkoord wordt woensdag 5 juli gepresenteerd in Baarn.

Geplaatst in