Nieuws uit de ALV

Nieuws uit de ALV

zonnepanelen k

Met 22 mensen waren we, bij de eerste Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Energie van Utrecht op 17 oktober. De leden ontvangen het concept-verslag. Een paar punten lichten we hieronder uit.

Financieel
Over het Ontwikkelfonds: eerste inschatting is dat er circa 13 projecten zijn die ingediend kunnen worden zodra het fonds los komt. Het gaat daarbij zowel over zon- als windprojecten. Om de vertraging te minimaliseren kunnen we de aanvragen al zoveel mogelijk voorbereiden.

Leden
Over het ledenbestand: de coöperatie Energie van Utrecht heeft nu 11 leden, van 3 initiatieven wordt het lidmaatschap binnenkort verwacht, 5 zullen nu niet toetreden. Samen telt onze provincie 25 coöperaties en initiatieven als doelgroep. Omdat het Projectbureau zich op grote zon-, wind- en warmteprojecten richt, is de toegevoegde waarde voor postcoderoos-initiatieven minder groot, waardoor zij nog niet zijn toegetreden.

Samenwerking NMU
Energie van Utrecht is schatplichtig aan de NMU vanwege de grote inzet, zo wordt vastgesteld. De samenwerkingsovereenkomst met NMU laat goed de onderlinge rolverdeling zien en de wil om intensief samen te werken aan de ambities in de provincie Utrecht. De overeenkomst wordt aangenomen door de leden, op voorwaarde dat nog een aantal kleine onduidelijkheden worden aangepast.

Strategiegroep
Gaat de koepelcoöperatie naast het projectbureau nog andere activiteiten uitvoeren en zo ja welke? Om dat te overwegen wordt een strategiegroep geformeerd. Laetitia Ouillet (De Windvogel) is bereid gevonden die te leiden. Belangstellenden worden hartelijk uitgenodigd te mailen naar laetitia.ouillet@windvogel.nl

Ervaring delen
De nieuwsbrief van Energie van Utrecht wil ook een platform zijn om onderling ervaringen te delen. Wil je vertellen over hobbels of successen? Mail dan naar Alies Vos: passiervos@live.nl Een interactieve website staat op de actielijst voor in een later stadium. NMU maakt gebruikt van de ‘Energiewerkplaats’ van de provincie Utrecht, waar documenten kunnen worden gedeeld en projecten gemeld.

Foto: Provincie Utrecht

Geplaatst in

Laat een reactie achter