Inwonersraadpleging windenergie provincie Utrecht

Inwonersraadpleging windenergie provincie Utrecht

Windmolen in landschap


De provincie Utrecht wil graag betaalbare én duurzame energie voor al haar inwoners. Hierbij is een goede balans nodig tussen zon en wind. Hoewel er al veel daken met zonnepanelen zijn, komen we er niet met alleen zon op dak. Er is ook windenergie nodig. Daarom doet de provincie Utrecht onderzoek naar welke gebieden kansrijk zijn voor windmolens. Het is belangrijk om duidelijk te hebben in welke gebieden windenergie mogelijk is. Daarbij is ook uw mening van belang. Wat vindt u belangrijke onderwerpen om mee te nemen in de afweging bij windenergie. Doet u mee aan de raadpleging? 

Er wordt al veel energie opgewekt met windmolens en zonnepanelen, maar er is meer nodig om in 2030 te voldoen aan de afspraak dat in onze provincie genoeg duurzame energie wordt opgewekt. De uitkomsten van het onderzoek van de provincie worden aangeboden aan de gemeenten. Zij, en de provincie natuurlijk ook, kunnen die informatie gebruiken om te bepalen wat geschikte locaties zijn voor windenergie.

Raadpleging

Elk gezinslid kan de raadpleging via deze link invullen. Net als alle overige inwoners uit de provincie Utrecht en gemeenten om de provincie heen. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer informatie. Uw mening is belangrijk!

Burgerforum 

Na deze raadpleging organiseert de provincie een burgerforum. Een burgerforum is een groep gelote inwoners die de politiek adviseert of helpt te beslissen over een bepaald onderwerp. Met 100 inwoners uit de provincie Utrecht als afspiegeling van de bevolking, gaan we dieper in op de resultaten van deze raadpleging. De belangrijkste punten die naar voren komen uit het burgerforum zullen zwaar meewegen als er besluiten genomen worden. 

Wie wil meedoen aan het burgerforum kan dat laten weten via een vraag in de raadpleging; als meer dan 100 inwoners zich aanmelden wordt een loting gedaan zodat we een goede verdeling over de provincie krijgen. Meedoen aan het burgerforum kost u 4 dagdelen in november. U krijgt een vrijwilligers-vergoeding voor het meedoen. Meer informatie krijgt u na aanmelding.

Meedoen aan de raadpleging?

Ga naar deze website voor de raadpleging.  Het duurt ongeveer 20 minuten. De raadpleging loopt tot en met zondag 29 oktober

Kijk op de website van de provincie voor meer informatie.

Geplaatst in