Elmar Theune is nieuw bestuurslid voor Energie van Utrecht

Elmar Theune is nieuw bestuurslid voor Energie van Utrecht

Elmar Theune

Elmar is op 25 november benoemd tot bestuurslid van Energie van Utrecht. Voor Energie van Utrecht zal zij het contact onderhouden met de Utrechtse coöperaties van de Gelderse Vallei. Dat zijn er nu twee: Rhenen Energie en ValleiEnergie. Daarnaast is zij binnen het bestuur verantwoordelijk voor een goede ondersteuning van energiecoöperaties met focus op de provinciale beheersorganisatie voor energie-opwekprojecten.

Regionale Energiestrategie Foodvalley

Zij legt graag uit hoe zij als inwoner van Wageningen dat wel op loopafstand van de provincie Utrecht ligt, maar er niet in, bij Energie van Utrecht terechtgekomen is. “Gek, zullen jullie waarschijnlijk denken? Toch is het ook weer niet zo vreemd: ik was tot voor kort bestuurslid van coöperatie ValleiEnergie en vertegenwoordiger voor de coöperaties in het Regionale Energiestrategie Foodvalley. Zoals jullie weten hoort een deel van de Gelderse Vallei bij Gelderland en een ander deel bij Utrecht.”

Meewerkend bestuur

Het bestuur van Energie van Utrecht is een meewerkend bestuur, waaraan Elmar verwacht  ongeveer een halve dag per week te besteden. “Meer lukt niet, want ik werk ook nog”, geeft ze aan. “Ik ben een van de stafleden van het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid. Dit is een bij wet ingesteld comité met als opdracht het beschermen van proefdieren. Daarvoor heb ik best lang bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gewerkt, waarvan de laatste jaren in het team energie en klimaat van de agrosectoren. Verder ben ik al bijna 40 jaar met Geert en heb ik twee zoons, die allebei in de stad Utrecht wonen. Zo zie je, ben ik toch meer met de provincie verbonden dan het op het eerste gezicht lijkt. Ik heb er dan ook veel zin in om mij voor Energie van Utrecht in te zetten.”

Geplaatst in

Laat een reactie achter