Drie belangrijke wijzigingen vanwege de Omgevingswet

Drie belangrijke wijzigingen vanwege de Omgevingswet

windmolens en zonneveld_klein


Over minder dan een maand (op 1 januari 2024) gaat de Omgevingswet (Ow) in. Dan verdwijnen 26 wetten en honderden besluiten en regelingen. Zij maken plaats voor één wet (de Omgevingswet) en vier (heeeele lange) besluiten. Dit heeft ook voor jou als initiatiefnemer van zon, wind of warmte gevolgen. De drie belangrijkste veranderingen zijn:

  • Participatie wordt aan de voorkant verplicht (in plaats van alleen zienswijzen achteraf), maar de Ow schrijft niet voor hoe je dat doet. Ga dus na bij je gemeente of die een participatieverordening heeft en bespreek de verwachtingen. 
  • Ook verschuiven sommige bevoegdheden van de gemeenteraad en Provinciale Staten naar de colleges. De projectbesluiten voor wind die de provincie gaat nemen hoeven vanaf volgend jaar bijvoorbeeld niet meer langs Provinciale Staten. Bespreek met je gemeente wat dit betekent voor bijvoorbeeld je zonne- of windpark.
  • Een derde belangrijke verandering is dat de gemeenten veel meer beleidsvrijheid krijgen: zij mogen in het Omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan) dan ook niet-ruimtelijke eisen opnemen. Dit biedt een kans voor het verankeren van bijvoorbeeld lokaal eigendom.


Heb je vragen over de Omgevingswet? Neem dan contact op met Adviespunt Ruimte van de NMU of met Ivo Thonon van Energie van Utrecht. Energie van Utrecht gaat ook nog een training verzorgen over de Omgevingswet, specifiek voor wind- en zonneparken. Geef je vast op bij Stella Eitjes als je daar interesse voor hebt, dan houden we je op de hoogte.

Geplaatst in