Achttien energiecoöperaties klaar voor nieuwe provinciale windparken

Achttien energiecoöperaties klaar voor nieuwe provinciale windparken

Kaart kansrijke gebieden windenergie

Op donderdag 11 januari maakte de provincie Utrecht de 27 locaties bekend waar zij graag windparken ziet verschijnen (zie ook bijgevoegd kaartje). Bij het kiezen van deze locaties heeft de provincie ook meegewogen of op die plek een energiecoöperatie het windpark kan (mee) ontwikkelen. De achttien energiecoöperaties bij wie een gebied is aangewezen zijn er klaar voor, aldus Pieter Ruigewaard, voorzitter van de koepel van energiecoöperaties Energie van Utrecht. Zo ligt bijvoorbeeld het grootste kansrijke gebied, ten noorden van Austerlitz, in het werkgebied van energiecoöperatie Windkracht Eemland. 

“Energiecoöperaties staan klaar”

Een energiecoöperatie zorgt ervoor dat het windpark, of een deel ervan, in handen van inwoners komt. Zo kunnen inwoners niet alleen meebeslissen over de vormgeving van het park, maar ook over wat er met de opbrengsten gebeurt. Ruigewaard: “Onze leden zijn er klaar voor. Zij hebben duizenden inwoners in de provincie als lid die zélf schone energie willen opwekken. Sommige inwoners zijn lid omdat ze niet meer afhankelijk willen zijn van grote energiebedrijven, die ook nog vaak in buitenlandse handen zijn. Andere zien het als een kans om mee te sturen en weer andere zien windenergie in eigen hand als een manier om de stroomrekening langdurig omlaag te krijgen.” 

Leden hebben het laatste woord

Iedereen kan lid worden van de lokale energiecoöperatie en zo meebeslissen over de vormgeving van het windpark. Vaak kan dit al voor maar een tientje per jaar. Mensen kunnen ook geld inleggen in het windpark. Zij krijgen dan, wanneer het park stroom gaat leveren, rente over hun inleg. Ruigewaard: “Net als bij de voetbalclub is bij ons ook de ledenvergadering het hoogste orgaan: de leden hebben het voor het zeggen. En net als je bij de voetbalclub niet meer te zeggen hebt als je vaker bardienst doet is het bij ons zo dat degene die pakweg 10.000 euro inlegt evenveel te zeggen heeft als een lid dat alleen dat tientje betaalt.” 

Verenigingen met professionele ondersteuning 

Energiecoöperaties in onze regio hebben enkele tientallen tot soms honderden leden. Bestuursleden zijn vrijwilligers en worden niet betaald. Zij zijn dus ook geen professionals, aldus Mark Goedkoop, voorzitter van Windkracht Eemland, een windenergiecoöperatie in het noordoosten van de provincie. Landelijke energiecoöperaties hebben vaak wel al professionals in dienst. Goedkoop: “Zo werken wij samen met de landelijke coöperatie De Windvogel. Die kunnen helpen met zowel kennis als geld. Zo bereiken we het beste van twee werelden: windparken met zeggenschap van inwoners, én professioneel opgezet.” 

Ivo Thonon, Energie van Utrecht; ivo@energievanutrecht.nl

Geplaatst in