Provinciale verkiezingen en de zoektocht naar windlocaties: help je mee?

Provinciale verkiezingen en de zoektocht naar windlocaties: help je mee?

windmolens

Provincie zoekt windlocaties

Zoals je wellicht via de NOS of RTV Utrecht hebt vernomen wil de provincie zelf op zoek naar nieuwe locaties voor windmolens, omdat gemeenten te weinig zoekgebieden hebben aangewezen. De provincie heeft die bevoegdheid onder de Elektriciteitswet voor windparken tussen de 5 en 100 MW. Bij dit traject hoort ook het opstellen van een milieueffectrapport, een planMER. Wát de provincie in dit planMER gaat onderzoeken staat in de zogenaamde ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’, kortweg NRD. De provincie heeft de Ontwerp-NRD nu ter inzage gelegd en vraagt hierop om reactie, onder meer via Energie van Utrecht en de NMU.

Wat vragen we van je?

We stellen voor vanuit Energie van Utrecht de reacties van alle energiecoöperaties samen in te dienen. Zo komt onze reactie sterker over bij het nieuwe college en de nieuwe Provinciale Staten. De inspraaktermijn loopt namelijk door tot ná de provinciale verkiezingen. Dit is wat we van je vragen:

  1. Lees de Ontwerp-NRD op de website van de provincie, of bekijk hem fysiek op het Provinciehuis (Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht).
  2. Kijk eventueel ook naar de bijlagen, zoals bijvoorbeeld de brief met antwoorden van jouw gemeente.
  3. Stuur je reactie uiterlijk vrijdag 24 maart naar Ivo Thonon: ivo@energievanutrecht.nl, 06 37 33 37 93.

Ivo heeft dan nog enige tijd om de reactie op te stellen en met het bestuur te bespreken. Uiterlijk woensdag 5 april moeten alle reacties bij de provincie binnen zijn.

Provinciale verkiezingen: help ons mee een gunstig windklimaat te scheppen

Op woensdag 15 maart zijn er provinciale en waterschapsverkiezingen. De huidige coalitie van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie wil met steun van SP en Partij voor de Dieren graag dat de provincie windlocaties gaat aanwijzen. Echter, de nieuwe Staten en het nieuwe college kunnen er na de verkiezingen heel anders uitzien en hier de stekker uittrekken. Mocht een nieuw college toch doorgaan op de ingeslagen weg dan moeten uiteindelijk Provinciale Staten de uiteindelijke windplannen goedkeuren. Het helpt dan als zij de waarde van (coöperatieve) wind inzien.

Om te laten zien dat windenergie in coöperatieve handen grote voordelen heeft willen we het gesprek aangaan met de politieke partijen. Ken jij provinciale kandidaten? Heb je goede voorbeelden van wind waar coöperaties het verschil hebben kunnen maken? Laat het ons weten via Ivo Thonon: ivo@energievanutrecht.nl, 06 37 33 37 93.

Geplaatst in

Laat een reactie achter