Nieuwe training Zon en Wind voor coöperatieve projectontwikkelaars

Nieuwe training Zon en Wind voor coöperatieve projectontwikkelaars

zon en wind website

50% lokaal eigendom bij nieuwe grootschalige energieprojecten is de nieuwe norm. De komende jaren verwachten we dan ook een flinke groei van het aantal coöperatieve zon- en windprojecten. Energiecooperaties hebben hierin een sleutelrol om de lokale participatie te bevorderen. Het nieuwe trainingsprogramma Zon en Wind biedt Utrechtse energiecoöperaties de mogelijkheid om de eigen professionaliteit en slagkracht te versterken.

Daarvoor faciliteert Energie van Utrecht samen met Soft Energy en de NMU een trainingsprogramma voor coöperatieve projectontwikkelaars uit onze eigen regio. Deelnemers leren de basis en mogelijkheden van coöperatief ontwikkelen, zodat ze experts worden in het betrekken van de omgeving bij energieprojecten en zij zich als gelijkwaardige partners van projectontwikkelaars en gemeenten kunnen opstellen.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Procesparticipatie door inwoners en omwonenden. 
  1. Financiële participatievormen voor inwoners en omwonenden.
  1. Businesscase & financieringsmodellen.
  1. Natuur & landschappelijke inpassing.
  1. Omgevingsmanagement: omwonenden, belangengroepen, gemeente, etc.
  1. Coöperatieve zaken: organisatieopbouw, ledenwerving, communicatie.
  1. Juridisch en beleid: contracten, vergunningstrajecten, gemeentelijk beleid.
  1. Projectleiding en procesbegeleiding.
  1. Zonneveld techniek en aansluiting op het elektriciteitsnet.
  1. Ontwikkeling Windpark.

Heb jij interesse om deel te nemen aan de opleiding of wil je meer informatie? Neem contact op met Fanny Claassen: fanny@energievanutrecht.nl

Het idee achter 50% lokaal eigendom is helder. Door bewoners te laten meebeslissen en meeprofiteren creëren we draagvlak voor de energietransitie en nemen we weerstand weg. Energiecoöperaties hebben een belangrijke rol in deze doelstelling omdat zij namens bewoners investeren in energieprojecten.

Geplaatst in

1 reactie

 1. Erwin op 10 juni 2021 om 12:27

  Fijn dat er weer een nieuwe ronde wordt georganiseerd!

Laat een reactie achter