ALV Energie van Utrecht 9 mei 2023

Datum: dinsdag 9 mei 2023

19:30 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:15 uur)

Plaats: UCo, 2e Daalsedijk 6a, Utrecht

Alle stukken voor de 7e ALV van Energie van Utrecht, op 9 mei 2023, vind je op deze pagina.

Hieronder de Agenda.
De Bijlagen staan apart opgesomd, onder de agenda, met een link naar het betreffende bestand.

Concept-agenda 7e Algemene Ledenvergadering Koepelcoöperatie Energie van Utrecht

9 mei 19:30 – 22:00, UCo, 2e Daalsedijk, Utrecht

Hier is te agenda ook te downloaden.

 

1) 19:30 – 19:35   Opening

Vaststelling agenda; afmeldingen; ledenlijst gaat rond

 

2) 19:35 – 19:45   Voorstelronde

Sophie Schut stelt zich voor

Overige aanwezigen stellen zich voor (naam en coöperatie)

 

3) 19:45 – 19:55   Concept-verslag vorige vergadering dd 21-11-2022 inclusief doornemen actielijst (bijlage 7.1) en presentatie (bijlage 7.1a)

Besluit: goedkeuren verslag

 

4) 19:55 – 20:00   Nieuwe leden (bijlage 7.2)

Besluit:

  • goedkeuren Wind Energie Coöperatie Windkracht Eemland als aspirant-lid
  • goedkeuren Coöperatie BaarnDuurzaam als gewoon lid

 

5) 20:00 – 20:15   Inhoudelijk Jaarverslag:

Inhoudelijk Jaarverslag koepelcoöperatie Energie van Utrecht en Projectbureau – ter goedkeuring (bijlage 7.3)

Besluit: goedkeuren Inhoudelijk Jaarverslag

 

6) 20:15 – 20:40   Financieel Jaarverslagen:

Financieel Jaarverslag koepelcoöperatie Energie van Utrecht – ter goedkeuring (bijlage 7.4a)

Financieel Jaarverslag projectbureau Energie van Utrecht – ter informatie (bijlage 7.4b)

Besluit:

  • goedkeuren financieel jaarverslag koepelcoöperatie
  • decharge bestuur

 

7) 20:40 – 20:50   Afscheid Bouwe Taverne als bestuurslid en penningmeester

 

8) 20:50 – 21:00   Aanstellen van Aart Houwink als nieuw bestuurslid en penningmeester (bijlage 7.5)

Besluit: aanstellen Aart Houwink als nieuw bestuurslid en penningmeester

 

21:00 – 21:15   PAUZE

 

9) 21:15 – 21:45   Strategie

Introductie door Sophie (bijlage 7.6)

 

10) 21:45 – 21:55   Rondvraag

 

11) 21:55 – 22:00   Sluiting

 


Bijlagen:

7.1 Concept-verslag 6e ALV Energie van Utrecht 21-11-2022

7.1a Presentatie van Guus over Energie van Utrecht ALV 21-11-2022

7.2 Nieuwe leden

7.3 Inhoudelijk Jaarverslag koepelcoöperatie EvU en Projectbureau

7.4a Financieel Jaarverslag koepelcoöperatie EvU

7.4b Financieel Jaarverslag Projectbureau EvU

7.5 Aart Houwink stelt zich voor

7.6 Strategie - Ontwikkelplan EvU