Excursie Zonnepark Meijewetering op 13 oktober

Excursie Zonnepark Meijewetering op 13 oktober

Opening Meijewetering

Een innovatief project voor en door bedrijven en bewoners in de buurt


Op vrijdag 1 september is Zonnepark Meijewetering feestelijk geopend, het eerste zonnepark van Energie-U en het eerste in de gemeente Utrecht. Het park bestaat uit zo’n 1000 zonnepanelen die jaarlijks stroom leveren voor ongeveer 200 huishoudens (475.000 kWh).

Het zonnepark bevindt zich op het veld ten westen van de RWZI Leidsche Rijn (HDSR). Dit veld was een braakliggend terrein op bedrijventerrein De Wetering met veel grote en belangrijke kabels en leidingen in de grond. De realisatie van het zonnepark duurde 7 jaar. Er waren veel hobbels te nemen, maar het is gelukt. Het zonnepark is volledig in publieke handen, want HDSR heeft eenderde en energiecoöperatie Energie-U tweederde deel, door zo’n 75 bewoners en bedrijven uit de omgeving gefinancierd.

Bijzonder is dat dit zonnepark aangesloten is op de ernaast gelegen rioolwaterzuivering waardoor netcongestie wordt vermeden.

Anton Kiewiet van Energie-U, initiatiefnemer en projectleider van het zonnepark, wil graag aan andere coöperaties en geïnteresseerden vertellen over de ontwikkeling van dit zonnepark, de technische bijzonderheden, het vormgeven van lokaal eigendom en de geleerde lessen.

Hiervoor organiseert Energie-U een excursie naar het zonnepark op vrijdagmiddag 13 oktober. Anton geeft die middag een presentatie, er is tijd voor vragen en daarna lopen we naar en over het zonnepark.


Je bent van harte welkom om deze excursie bij te wonen. Ook andere bestuurs- en/of teamleden van je coöperatie zijn welkom.

Excursie Zonnepark Meijewetering in Utrecht

  • Datum:      vrijdag 13 oktober
  • Tijd:          14.30 uur – 16.30 uur
  • Locatie:     zaal in de RWZI Leidsche Rijn (Proostwetering 60) en daarna een rondje over het zonnepark.
  • Aanmelden: graag van te voren even aanmelden zodat we weten hoeveel mensen aan de excursie deelnemen, door te mailen naar: meijewetering@energie-u.nl
     

Graag tot ziens op 13 oktober!

Geplaatst in