De Projectcentrale voor zon-op-dak projecten

De Projectcentrale voor zon-op-dak projecten

project-centrale-cmyk

Energie Samen en de Rabobank hebben de Projectcentrale opgezet; een online platform voor zon-op-dak-projecten, dat projectleiders en bestuurders van coöperaties stap voor stap door algemeen toepasbare kennis loodst, aangevuld met contactinformatie voor specifieke, regionale expertise.

Standaardisatie van projecten verhoogt de kwaliteit, verlaagt de risico’s, versnelt processen en verbetert de financierbaarheid. De Projectcentrale is gestart met zon-op-dak-projecten. Na een pilot in de provincie Utrecht is nu ook informatie voor Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Groningen toegevoegd. Het gebruik van de Projectcentrale is gratis, mede dankzij eenmalige subsidies van deze provincies. 

De projectcentrale wordt mogelijk gemaakt met een bijdrage van de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Groningen. Het huidige stappenplan is bruikbaar in heel Nederland. Ben je lid van Energie Samen? Dan kan je direct een account aanmaken op deprojectcentrale.nl en vervolgens één of meer projecten invoeren. Ben je nog geen lid? Ga dan naar meer informatie en aanmelden.  De scope voor projecten wordt verder uitgebreid, bijvoorbeeld voor zon-op-veld en wind. 

Het stappenplan zon-op-dak is bedoeld voor PV-installaties op een schuin dak, aan te sluiten met een kleinverbruikersaansluiting, gesubsidieerd via de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking SCE, gefinancierd via bank of fonds en medegefinancierd door leden.

Projecten ingedeeld in fasen, mijlpalen en stappen 

Elk project en dus ook dit stappenplan is opgedeeld in vier fasen: initiatiefase, ontwikkelfase, realisatiefase en exploitatiefase. Elke fase is onderverdeeld in mijlpalen: afgeronde sets van resultaten. Elke mijlpaal bestaat uit stappen, afgebakende activiteiten die tot een resultaat leiden. Het systeem leidt je door de stappen heen. Je kunt stappen markeren als afgerond. Zo houd je overzicht van wat je al gedaan hebt en wat er nog moet gebeuren. De interface biedt een overzicht van fasen, mijlpalen en stappen.

Er is ook een ‘metrokaart’ beschikbaar met deze elementen in hun onderlinge samenhang. Bekijk de metrokaart

Twee soorten gebruikers vanuit de coöperatie

Het stappenplan is bedoeld voor het projectteam en de bestuurders van de energiecoöperatie:

  • Projectteam: de projectleider en projectteamleden passen de informatie zelf toe bij de ontwikkeling van een project, houden de voortgang van het project bij op de Projectcentrale en verwijzen naar de informatie en de voortgang in hun contacten met de coöperatie als opdrachtgever. Als projectleider gebruik je dus in principe alle geboden informatie en hulpmiddelen.
  • Bestuurders van coöperaties gebruiken het stappenplan om hun rol als goede opdrachtgever te kunnen vervullen en als hulpmiddel bij de communicatie (zowel binnen de coöperatie als richting potentiële deelnemers in een project). Voor bestuurders is het dus in eerste instantie voldoende om te begrijpen hoe ver het project gevorderd is en wat er nog moet gebeuren (in termen van fasen, mijlpalen en stappen), en wat het resultaat van een bepaalde stap is. 

Lees meer op de website van Energie Samen.

Geplaatst in