Blog van het bestuur #5

Van onze secretaris Elmar

Juli 2024

De Gelderse kant van Utrecht

Ik zit in de bijzondere positie dat ik net aan de andere kant van de grens van Utrecht woon, namelijk in Wageningen. Juist om die reden zit ik in het bestuur van Energie van Utrecht. Ik was namelijk direct betrokken bij RES 1.0 van Foodvalley als vertegenwoordiger van de energiecoöperaties. Daar vielen drie Utrechtse gemeenten onder: Rhenen, Veenendaal en Renswoude. Nu ben ik vertegenwoordiger van de energiecoöperaties bij RES Amersfoort. En voor de helderheid, ik zit ook in het parlement van Gelderland (Provinciale Staten).

Het is verbazingwekkend hoe groot de verschillen tussen zowel beide RESsen als de beide provincies zijn. Laat ik met de ondersteuning van de energietransitie vanuit beide provincies beginnen. Vanuit het Gelderse wordt met enige jaloersheid naar Utrecht gekeken. Utrecht trekt er echt aan om de Utrechtse RESsen gerealiseerd te krijgen. Niet alleen door het voortouw te nemen met windlocaties en die eventueel aan zich te trekken als gemeenten het niet zelf oppakken. Maar ook door actief te gaan voor minimaal 50% en liefst meer lokaal eigendom en door ondersteuning te geven aan energiecoöperaties, zowel met het ontwikkelingsfonds als door de steun voor Energie van Utrecht. Door dat laatste kunnen wij helpen bij de doorontwikkeling van de coöperaties. Vooral de jonge coöperaties kunnen zeker als zij grote projecten oppakken steun gebruiken. Ik ben blij dat de provincie Utrecht dat inziet.

Bij de provincie Gelderland zie ik dat eigenlijk nauwelijks en met de nieuwe BBB-wind die er waait nog veel minder. Er is in Gelderland nog wel een kleine investeringssubsidie, die soms net helpt businesscases positief te maken. Het verschil is wel te verklaren. Provinciale Staten van Utrecht zijn veel progressiever dan die van Gelderland.

Ook de beide RESsen die ik ken, zijn heel verschillend. Foodvalley betrok van meet af aan de belangrijkste stakeholders direct in het proces. Wij, de energiecoöperaties, maar ook LTO, VNO-NCW, de woningcorporaties, jongRES, de NMU en NMG zaten echt aan tafel. Wij beslisten mee en dat maakte het ook mogelijk om elkaar als stakeholders te versterken en elkaar gemakkelijker te kunnen vinden. En ondertussen werd ook nog een burgerberaad georganiseerd.

Bij RES Amersfoort is het toch meer een bestuurdersfeestje en staan de stakeholders veel verder op afstand. We worden meegenomen en gehoord via het RES-bureau en af te toe spreken we met de bestuurders. En dat betekent dat veel stakeholders alleen agendalid willen zijn. Wat ook verschillend is, is dat de Utrechtse kant van de Gelderse Vallei veel terughoudender is ten aanzien van wind. En dan heb ik het over gemeenten van beide RESsen. Dat vind ik wel bijzonder. En ik begrijp niet goed wat nu het gemeenschappelijke van die gemeenten is. Het kan niet de politieke kleur zijn en ik vermoed ook niet het geloof. Maar wat dan wel?

Degene die het weet, ik hoor het graag.

Elmar