Blog van het bestuur #3

Van ons bestuurslid Aart Houwink

April 2024

Beste allemaal,

 

We merken steeds vaker dat de transitie ingewikkeld is, al was het maar omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn. En die partijen hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheden en natuurlijk ook eigen belangen. Voorbeeld: het huidige probleem van netcongestie was er niet geweest wanneer de netwerkbedrijven zoals Stedin en Tennet eerder waren begonnen met uitbreiding van de elektriciteitsnetten. Een belangrijke reden waarom dit niet gebeurd is, werd gevormd door de regels die de ACM aan netwerkbedrijven oplegde: netuitbreiding mocht alleen indien en voor zover er aanvragen voor nieuwe aansluitingen lagen. En dus niet op basis van een voorspelling van de groei van nieuwe aanvragen.

 

De ACM, op haar beurt, had goede redenen om die regel te hanteren. Immers, de kosten van het elektriciteitsnetwerk worden doorberekend aan burgers en bedrijven. Een te snelle, wellicht overbodige, groei van het net moest worden tegengegaan om de kosten in de hand te houden. Dat is immers een verantwoordelijkheid van de ACM!

 

De taken en verantwoordelijkheden van de ACM zijn vastgelegd in wetgeving die door ons parlement wordt vastgesteld. Het is dus de politiek die een cruciale rol moet spelen in de energie transitie. En het is de vraag of de politiek op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau zich daar al voldoende van bewust is.

 

Ook voor ons als energiecoöperaties ligt hier dus een taak, gewoon binnen onze eigen gemeente. We doen al heel veel op het gebied van voorlichting, gezamenlijke inkoopacties, energiecoaches, initiëren van zon- en windprojecten, etc. etc. Maar we kunnen onze impact op de energietransitie fors vergroten door ook de lokale politiek aan te spreken. We hoeven daarbij geen politieke standpunten in te nemen. Het is al genoeg om voorlichting te geven en politici met onze kennis te helpen.

 

BaarnDuurzaam, bijvoorbeeld, liet zich na de verkiezingen door alle partijen bij hun fractieberaad uitnodigen. We hadden daar goede gesprekken, wat uiteraard niet betekent dat iedere partij nu ons gedachtengoed in al haar onderdelen onderschrijft. Maar we werden wel als deskundig op ons gebied erkend, wat leidde tot een avond waar we de gemeenteraad in zijn geheel informeerden over isolatie, opwek, en warmtetransitie. Inmiddels is het zo dat wanneer er een energietransitie onderwerp op de raadsagenda staat, we door verschillende partijen gevraagd worden om ons commentaar.
Het volgen van de lokale politiek kost tijd. Maar het is ook interessant en zinvol!