Blog van het bestuur #2

Van onze secretaris Elmar Theune

Maart 2024

Beste mensen,

Utrecht is op dit moment een bijzondere provincie. Net als Noord-Brabant heeft Utrecht een progressief bestuur van midden en linkse partijen. En dat zorgt ervoor dat er met man en macht gewerkt wordt aan het realiseren van de RES-doelstellingen. Er zijn nu 27 gebieden aangewezen als windlocatie. En als de gemeenten deze handschoen niet oppakken, dan gaat de provincie het zelf doen. Daarvoor wordt nu al gewerkt aan een beleidskader waarin onder andere minimaal 50% lokaal eigendom is vastgelegd.

 

Op 4 maart had Energie van Utrecht een gesprek met gedeputeerde Huib van Essen, die ons vroeg: zijn de Utrechtse coöperaties er klaar voor?  Een heel terechte vraag. De coöperaties die al eerder een groot project hebben gedaan zijn daar zonder meer klaar voor, maar voor jonge coöperaties die nog geen project hebben gerealiseerd ligt dat anders. De meeste daarvan zijn bewust onbekwaam en zoeken ondersteuning. Koepelcoöperatie Energie van Utrecht heeft daarom alle coöperaties bij elkaar geroepen die mogelijk wind gaan realiseren. We willen zoveel mogelijk samen oppakken om te zorgen dat er een steile leercurve is en zullen bezien hoe de coöperaties elkaar kunnen versterken en hoe Energie van Utrecht de coöperaties kan ondersteunen.

 

Ook hebben we met Huib van Essen gesproken over netcongestie. Netcongestie is er vooral voor het aansluiten van nieuwe afnemers van elektriciteit, maar ook voor het aansluiten van opwekinstallaties, zoals zoninstallaties en windmolens. Voor wind is het probleem niet zo groot, omdat netcongestie in 2029 vergaand opgelost zal zijn. En het realiseren van een windproject heeft altijd een lange doorlooptijd. Dus aan de slag!

 

Energie van Utrecht denkt dat er meer gewerkt kan worden met slimme oplossingen op bedrijventerreinen zoals energiehubs, maar ook met afspraken welk bedrijf wanneer elektriciteit afneemt, zodat pieken vermeden worden. En dat geldt ook voor huishoudens. Als iedereen om 5 uur thuiskomt én de warmtepomp aanzet en de magnetron en de inductiekookplaat en ook nog de elektrische auto aan de oplader legt, dan geeft dat een enorme piekvraag. En dat is niet nodig. Vooral die elektrische auto kan best op een andere moment worden opgeladen. Lezers, jullie hebben vast allemaal al veel geëlektrificeerd, dus als jullie hier nu alvast mee beginnen. Om dit van overheidswege met prijsprikkels en zo te gaan regelen, dat gaat nog wel even duren. Ook hier geldt dus: aan de slag!

 

Elmar,

secretaris van Energie van Utrecht