ALV Energie van Utrecht 4 juni 2024

Datum: dinsdag 4 juni 2024

20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

Plaats: UCo, 2e Daalsedijk 6a, Utrecht

Alle stukken voor de 9e ALV van Energie van Utrecht, op 4 juni 2024, vind je op deze pagina.

Hieronder de Agenda.
De Bijlagen staan apart opgesomd, onder de agenda, met een link naar het betreffende bestand.

Agenda 9e Algemene Ledenvergadering
Koepelcoöperatie Energie van Utrech
t

4 juni 2024 20:00 – 22:00 (inloop vanaf 19.30 uur)
Kantine van UCo, 2e Daalsedijk 6a
, Utrecht

(Voor actuele aanwijzingen ingang en parkeerinstructies zie Contact - Energie van Utrecht,) 

Hier is te agenda ook te downloaden.

 

 1. 20:00 - 20:05   Opening
 2. 20:05 – 20:15   Voorstelronde
 3. 20:15-20:25     Nieuw lid 
  • Het bestuur van Coöperatie Zon op Ockhuizen heeft zich gemeld als aspirant-lid van Energie van Utrecht. Voorlopig willen ze aspirant-lid worden. Zij zullen zich kort voorstellen. Ze voldoen aan de voorwaarden. 
  • Het bestuur van Coöperatie Windkracht Eemland heeft gemeld dat zij het aspirant-lidmaatschap willen omzetten in een volwaardig lidmaatschap. 
  • Vorige ALV was er te weinig tijd voor het bestuur van Coöperatie Solar Carports om zich voor te stellen. We willen hen alsnog de gelegenheid geven. 
  • Besluit: instemmen met Coöperatie Zon op Ockhuizen als aspirant-lid
 4. 20:25-20:35   Inhoudelijk Jaarverslag (bijlage 9.1) - ter bespreking

 5. 20:35-20:50   Financieel jaarverslag (bijlage 9.2a en b)
  • Financieel Jaarverslag Koepelcoöperatie (9.2a) - ter besluitvorming 
  • Financieel Jaarverslag projectbureau (9.2b) - ter bespreking
  • Besluit: instemmen met het Financieel Jaarverslag van de Koepelcoöperatie
  • Besluit: decharge van het bestuur
 6. 20:50-20:55   Aanvulling Huishoudelijk Reglement - ter bespreking (bijlage 9.3)
  • Voorstel om de ICA-principes op te nemen in het Huishoudelijk Reglement.
 7. 21:55-21:10   PAUZE
 8. 21:10-21:25   Standpunten stuk (bijlage 9.4a en b)
  • Document Lokaal Eigendom (9.4a) - ter bespreking
  • Document rol en belang lokale coöperaties, (9.4b) – ter informatie, korte peiling zeggenschap over wind/zonprojecten
 9. 21:25-21:40   Update Wind (Sophie/Guus mondeling)
 10. 21:40-21:55   Verslag vorige vergadering (bijlage 9.5)
 11. 21:55-22:00   Wvttk/rondvraag
 12. 22:00 Sluiting

 

Bijlagen: (klik op de betreffende bijlage om hem te downloaden)

9.1 Jaarverslag EvU 2023

9.2a Financieel Jaarverslag Koepelcoöperatie

9.2b Financieel Jaarverslag projectbureau

9.3 Wijzigingen Huishoudelijk Reglement

9.4a EvU Standpuntenlijst lokaal eigendom

9.4b Rol en belang lokale energiecoöperatie

9.5 Verslag 8e ALV