ALV Energie van Utrecht 28 november 2023

Datum: dinsdag 28 november 2023

20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

Plaats: Milieucentrum, Oudegracht 60, Utrecht

Alle stukken voor de 8e ALV van Energie van Utrecht, op 28 november 2023, vind je op deze pagina.

Hieronder de Agenda.
De Bijlagen staan apart opgesomd, onder de agenda, met een link naar het betreffende bestand.

Concept-agenda 8e Algemene Ledenvergadering Koepelcoöperatie Energie van Utrecht

28 november 20:00 – 22:00, Milieucentrum, Oudegracht 60, Utrecht

Hier is te agenda ook te downloaden.

 

1  20:00 - 20:05    Opening

  • Vaststelling agenda; afmeldingen; ledenlijst gaat rond

2  20:05 – 20:10   Voorstelronde 

  • De aanwezigen stellen zich voor (naam en coöperatie)

3   20:10 – 20:40  Gesprek met Huib van Essen, Utrechts gedeputeerde voor Energie en Klimaat

4  20:40 – 20:55   Voorbereiden op uitkomsten Plan-MER wind (bijlage 8.1)

  • Inventarisatie wind en Utrechtse coöperaties
  • Visie op de rol van Energie van Utrecht

5  20:55 – 21:10    Pauze 

6  21:10 – 21:15    Nieuw Lid: coöperatie Solar Parkings U.A. - ter accordering

  • Solar Parkings wil graag lid worden van Energie van Utrecht. Zij zullen zich kort voorstellen. Formeel moet de ALV het lidmaatschap goedkeuren.

7  21.15 - 21.45    Standpuntenlijst EvU (bijlage 8.2) - ter bespreking

  • We hebben een overzicht gemaakt van hoe EvU zich presenteert als zij gesprekken heeft met derden.

8  21:45– 21:50     Begroting Koepelcoöperatie (bijlage 8.3) - ter vaststelling

                             Begroting Projectbureau (bijlage 8.4) - ter informatie

9  21:50 – 21:55    Conceptverslag 7e ALV EvU dd 9 mei 2023 (bijlage 8.5) - ter vaststelling

10  21:55 – 22:00  Rondvraag  

11  22.00               Sluiting 

 


Bijlagen: (klik op de betreffende bijlage om hem te downloaden)

8.1 Voorbereiden op uitkomsten Plan-MER wind

8.2 Standpuntenlijst EvU

8.3 Begroting Koepelcoöperatie

8.4 Begroting Projectbureau

8.5 Concept-verslag 7e ALV EvU dd 9 mei 2023