ALV Energie van Utrecht 22 juni 2022

Datum: woensdag 22 juni 2022
20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Plaats: Anne, Veemarktplein 41, 3521 BD Utrecht

Alle stukken voor de 5e ALV van Energie van Utrecht, op 22 juni 2022, vind je op deze pagina.

Hieronder de Agenda.
De Bijlagen staan apart opgesomd, onder de agenda, met een link naar het betreffende bestand.

Agenda 5e ALV Energie van Utrecht

 1. Opening door de vice-voorzitter; vaststellen agenda; afmeldingen
 2. Korte voorstelronde van alle aanwezige leden
 3. Verslag 4e ALV van 15 maart 2022 inclusief doornemen actielijst (bijlage 5.1)
  Gevraagd besluit: goedkeuren verslag.
 4. Bespreken en vaststellen geïntegreerd Inhoudelijk Jaarverslag van de Koepelcoöperatie en het Projectbureau over de jaren 2020-2021 (bijlage 5.2a)
  Gevraagd besluit: goedkeuren geïntegreerd Inhoudelijk Jaarverslag 2020/-21
 5. Bespreken en vaststellen Financieel Jaarverslagen van de Koepelcoöperatie en van het Projectbureau over de jaren 2020-2021 (bijlage 5.2b, c en d)
  De financieel jaarverslagen zijn opgemaakt door ons administratiekantoor (WEA Rivierenland). Het verslag van de Kascommissie is ook bijgevoegd.
  Gevraagde besluiten:
  Vaststellen financieel jaarverslag van de Koepelcoöperatie Energie van Utrecht
  Vaststellen financieel jaarverslag van het Projectbureau Energie van utrecht
  Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid
 6. Besluitvorming toelating nieuwe leden (bijlage 5.3a en b)
  Het bestuur stelt twee nieuwe leden voor: Energiecoöperatie Buurtstroom en Stichting Energie-N (Nieuwegein). Een toelichting vinden jullie in de bijlage.
  Gevraagd besluit: instemmen met het lidmaatschap beide aspirant-leden.
 7. Projectbureau Energie van Utrecht stand van zaken
 8. Reflectie op de Raad van Advies
  Mondeling door Bouwe
 9. Rondvraag (evt. aankondigingen)
 10. Sluiting

 

Bijlagen:

5.1 Verslag 4e ALV Energie van Utrecht 15-3-2022

5.2a Inhoudelijk Jaarverslag Koepelcoöperatie en Projectbureau 2020-2021

5.2b Financieel jaarverslag Cooperatieve Vereniging Energie van Utrecht 2021

5.2c Financieel jaarverslag Projectbureau Energie van Utrecht 2021

5.2d Verslag van de kascommissie EvU 2020-2021

5.3a Nieuwe leden

5.3b Verklaring bestuur energie-n tbv lidmaatschap energie van utrecht

Conctactlijst leden EvU (nav actielijst)