ALV Energie van Utrecht 21 november 2022

Datum: maandag 21 november 2022
20:00 – 22:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur)
Plaats: UCo, 2e Daalsedijk 6a, Utrecht

Alle stukken voor de 6e ALV van Energie van Utrecht, op 21 november 2022, vind je op deze pagina.

Hieronder de Agenda.
De Bijlagen staan apart opgesomd, onder de agenda, met een link naar het betreffende bestand.

Concept-agenda 6e ALV Energie van Utrecht

 1. Opening door de voorzitter; vaststellen agenda; afmeldingen
 2. Korte voorstelronde van alle aanwezige leden
 3. Verslag 5e ALV van 22 juni 2022 inclusief doornemen actielijst (bijlage 5.1)
  Gevraagd besluit: goedkeuren verslag.
 4. Organisatieontwikkeling Energie van Utrecht (toelichting tijdens ALV)
 5. Inrichting van het Servicepunt samen met de NMU (toelichting tijdens ALV)
 6. Projectbureau Energie van Utrecht stand van zaken (toelichting tijdens ALV)
 7. Begroting voor Projectbureau voor 2023 (bijlage 5.2) en Begroting voor de Koepelcoöperatie EvU (bijlage 5.2a)
 8. Besluitvorming toelating nieuwe leden (bijlage 5.3)
  Het bestuur stelt één nieuw lid voor: Zon op De Ronde Venen
  Gevraagd besluit: instemmen met het lidmaatschap aspirant-lid.
 9. Rondvraag (evt. aankondigingen)
 10. Sluiting


Bijlagen:

5.1 Verslag 5e ALV Energie van Utrecht 22-6-2022

5.2 Voorstel voor begroting Projectbureau voor 2023

5.2a Begroting voor de Koepelcoöperatie EvU

5.3 Nieuwe leden van Energie van Utrecht_21-11-22