Interview: Fanny Claassen, directeur Energie van Utrecht – ‘Een mooie kans om de energietransitie in Utrecht te versnellen’

Per 1 januari is Fanny Claassen (42) de directeur van Energie van Utrecht. Wie is ze, wat deed ze hiervoor en wat zijn haar plannen? Voor een eerste kennismaking bevragen we haar op van alles. ‘Meteen heel enthousiast’, antwoordt Fanny Claassen op de vraag wat haar reactie was toen haar de vacature onder ogen kwam.…

Lees meer

Nieuwsbrief #10

Twee interviews en meer informatie over het Ontwikkelfonds – Guus Ydema is nu zeven jaar directeur van Agem, de koepelcoöperatie voor de Achterhoek, en stond aan de wieg van Energie van Utrecht. Koos Timmer is voorzitter van De Knotwilg; hun windpark Groote Haar is in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Beiden namen de tijd en…

Lees meer

Interview: Guus Ydema – ‘De situatie is nu zoveel gunstiger’

Naar aanleiding van het eerste jaar Energie van Utrecht – Belangrijke mede-aanjager bij het ontstaan van Energie van Utrecht, dat is Guus Ydema. Iemand met heel veel ervaring ook. Bijvoorbeeld als directeur van Agem, de regionale coöperatieve groene energiemaatschappij die nu al zeven jaar actief is in de Achterhoek. Wat zou Energie van Utrecht kunnen…

Lees meer

Interview: Koos Timmer – ‘Je hebt ondernemerschap nodig’

Over windpark Groote Haar – Energiecoöperatie De Knotwilg is al vergevorderd met windproject Groote Haar in Gorinchem. Twee windmolens komen er langs de A27, mede door de coöperatieve inspanningen. Mogen we voorzitter Koos Timmer bellen om ervaringen te horen? Dat mag. Nog vóór de eerste vraag gesteld is, wil Koos al graag twee dingen zeggen.…

Lees meer

Uit de bijeenkomst over het Ontwikkelfonds: ‘aan de slag’

eemland_zonnepanelenpark

Informatie en overleg van 7 december – Ja, we wachten vol ongeduld op de start van het Ontwikkelfonds in Utrecht. En nee, we hoeven niet op onze handen te zitten. Daarover ging de bijeenkomst op uitnodiging van koepel Energie Samen en Projectbureau Energie van Utrecht op 7 december. Ruim 20 bestuurders van Utrechtse energiecoöperaties met…

Lees meer

Nieuwsbrief #9

Over de eerste ALV en een alternatief bod voor RES-Amersfoort Met 22 mensen waren we bij de eerste ALV op 17 oktober. In deze nieuwsbrief meer daarover. Lees ook het vraaggesprek met Marinus Kamphorst: over het bod op het plan van RES-Amersfoort dat nu in voorbereiding is. Met een voortvarende aanpak – wellicht ook elders…

Lees meer

Interview: RES-Amersfoort – het bod van onderop

Marinus Kamphorst

Energieproductie met oog voor natuur, landschap en lokale zeggenschap – Begin oktober heeft de regio Amersfoort een concept-RES opgeleverd. Met een plan voor grootschalige energieopwekking uit zon en wind in 2030 en daarna. Iedereen tevreden? Niet echt. Wel met het ambitieniveau maar niet met de uitwerking. Op initiatief van de Participatiecoalitie Utrecht werken Gerben de…

Lees meer

Nieuws uit de ALV

Met 22 mensen waren we, bij de eerste Algemene Ledenvergadering van de Coöperatie Energie van Utrecht op 17 oktober. De leden ontvangen het concept-verslag. Een paar punten lichten we hieronder uit. FinancieelOver het Ontwikkelfonds: eerste inschatting is dat er circa 13 projecten zijn die ingediend kunnen worden zodra het fonds los komt. Het gaat daarbij…

Lees meer

Nieuwsbrief #8

Fors aantal kansen en projecten Een indrukwekkend aantal van 81 kansen en projecten in onze provincie. Die vormen de actuele ‘projectenpijplijn’ die de NMU en het Projectbureau Energie van Utrecht registreert. Dat geeft hoop en vertrouwen! Meer daarover in deze nieuwsbrief. Verder in de nieuwsbrief: de vacature voor coöperatieve projectontwikkelaars is opengesteld. Sollicitaties maar ook…

Lees meer

Vacature(s) coöperatieve projectontwikkelaar

Projectbureau Energie van Utrecht zoekt per direct coöperatieve projectontwikkelaars Zon, Wind en Warmte (freelance). We zoeken gedreven mensen die zelfstandig de realisatie van omvangrijke projecten kunnen leiden of ondersteunen. Het gaat zowel om zon-, wind-, als warmteprojecten, deelmobiliteit en/of andere onderwerpen binnen de energietransitie. Meer informatie en de gevraagde kennis, ervaring en competenties vind je…

Lees meer